it-swarm-eu.dev

PL / SQL: nejlepší způsob, jak spočítat prvky v poli?

Vzhledem k tomu:

DECLARE
 TYPE T_ARRAY IS TABLE OF VARCHAR2(2000) INDEX BY BINARY_INTEGER;
 MY_ARRAY T_ARRAY;
 V_COUNT INTEGER;

Rád bych dělal:

BEGIN
 -- ... some code filling the MY_ARRAY array

 -- obviously COUNT_ELEMENTS() does not exists, this is what I'm looking for :-)
 V_COUNT := COUNT_ELEMENTS(MY_ARRAY);

 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('My array containts ' || V_COUNT || ' elements.');
END;

Existuje něco lepšího než vytvoření postupu provádějícího základní smyčku zvyšující čítač? Možná nativní funkce PL/SQL již tuto COUNT_ELEMENTS()?

14
Frosty Z

Myslím, že to je to, co jste po:

V_COUNT := MY_ARRAY.COUNT;
26
Philᵀᴹ

Naštěstí jsem ve stávajícím PL/SQL kódu, který musím udržovat, našel fungující „nativní“ chování:

V_COUNT := MY_ARRAY.COUNT;

by měl udělat trik.

Toto je s Googlem velmi obtížné najít, protože „count“ se častěji odkazuje na SELECT COUNT(...), které lze nalézt v SQL dotazech ...

8
Frosty Z

V případě vnořené tabulky (tj. Bez INDEX BY BINARY_INTEGER) můžete také použít KARDINÁLNOST

V_COUNT := CARDINALITY(MY_ARRAY);

Důležitý rozdíl: V případě vnořené tabulky, která je NULL, COUNT vyvolá výjimku, CARDINALITY vrátí NULL.

5
declare
  type array_t is varray(10) of number(10);
  array array_t := array_t(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
c number(10):=0;
b number(10):=0;
begin<<outer>>
  for i in 1..array.count loop
  if( mod(i,2)=0)
then
 c:=c+i;
end if;
  end loop;
dbms_output.put_line(c);
begin
  for i in 1..array.count loop
 if( mod(i,2)<>0)
then
 b:=b+i;
end if;
  end loop;
dbms_output.put_line(b);
end;
end outer;
/
2
mugunthinimkceit