it-swarm-eu.dev

Oracle SQL vytváří oprávnění zobrazení

Jedná se spíše o teoretickou otázku, ale potřebuji pomoc ASAP. Tady to je:

Při správném použití dotazů SQL udělte správcům systému požadovaná přístupová oprávnění uživateli databáze s názvem STD01, aby mohl vytvořit pohled na tabulku nazvanou ZÁKAZNÍK, která patří jinému uživateli databáze STD00.

Může mi s tím někdo pomoct?

Vím, že mu musím udělit systémové oprávnění CREATE (ANY) VIEW a také mu udělit všechna oprávnění objektů (SELECT, INSERT, UPDATE & DELETE) v tabulce ZÁKAZNÍK, ale netuším, jak to mohu udělat pomocí SQL ...

6
lephleg

Chcete-li udělit oprávnění k vytvoření pohledu:

GRANT CREATE VIEW TO STD01;

Chcete-li udělit oprávnění DML:

GRANT SELECT,UPDATE,INSERT,DELETE ON STD00.CUSTOMER TO STD01;

Ale to nejsou všechna oprávnění objektu. Pokud ano:

GRANT ALL ON STD00.CUSTOMER TO STD01;

dali byste také další oprávnění, například ALTER, INDEX, FLASHBACK atd.

10
John Doyle