it-swarm-eu.dev

jak udělit oprávnění na stole uživateli v jiné databázi v Oracle

Ahoj, mám ve svém schématu tabulku pro přístup od uživatele z jiné databáze Oracle.

Zkouším to

GRANT all on a.table_name to [email protected];

tady a je moje schéma a test je další schéma v 11db. Ale nejsem schopen to napravit.

5
azzaxp

Článek Oracle o Vytvořit odkaz na databázi : Pro přístup ke vzdálenému objektu schématu musíte mít přístup ke vzdálenému objektu ve vzdálené databázi.

To znamená, že musíte udělit oprávnění místně (do databáze, na které jsou) uživateli , jako koho se uživatel připojuje prostřednictvím databázového odkazu.

Takže například pokud byl vytvořen odkaz na databázi

create database link DB_LINK 
connect to TESTUSER 
identified by PASSTHEWORD
using ...

enter image description here

pak musíte

grant all on a.tablename to TESTUSER;
8