it-swarm-eu.dev

Jak monitorovat využití místa na diskových skupinách ASM

Včera v noci byla oblast obnovy na jednom z našich databázových zařízení Oracle plná. To bylo hlášeno v jednom z databázových výstražných protokolů a my jsme byli schopni vyčistit nějaké místo před dalším přepínačem protokolu, kdy by se produkce zastavila.

Určitě by bylo hezké mít trochu větší varování, jako když byla skupina disků 70% plná.

Jaké máme možnosti pro sledování využití disku v ASM?

7
Roy

Stačí použít asmcmd. Například:

[[email protected] ~]$ . oraenv
Oracle_SID = [+ASM] ? +ASM
The Oracle base remains unchanged with value /u01/app/Oracle
[[email protected] ~]$ asmcmd lsdg
State  Type  Rebal Sector Block    AU Total_MB Free_MB Req_mir_free_MB Usable_file_MB Offline_disks Voting_files Name
MOUNTED EXTERN N     512  4096 1048576   30708  28479        0      28479       0       N DATA/
[[email protected] ~]$ 

Nebo získejte informace přímo z instance ASM Oracle:

[[email protected] ~]$ . oraenv
Oracle_SID = [+ASM] ? +ASM
The Oracle base remains unchanged with value /u01/app/Oracle
[[email protected] ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Thu Mar 7 10:44:44 2013

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production
With the Automatic Storage Management option

SQL> SELECT name, free_mb, total_mb, free_mb/total_mb*100 as percentage 
   FROM v$asm_diskgroup;

NAME         FREE_MB  TOTAL_MB PERCENTAGE
------------------------------ ---------- ---------- ----------
DATA          28479   30708 92.7413052

SQL> 
16
Philᵀᴹ

Zkuste to...

col gname form a10
col dbname form a10
col file_type form a14

SELECT
  gname,
  dbname,
  file_type,
  round(SUM(space)/1024/1024) mb,
  round(SUM(space)/1024/1024/1024) gb,
  COUNT(*) "#FILES"
FROM
  (
    SELECT
      gname,
      regexp_substr(full_alias_path, '[[:alnum:]_]*',1,4) dbname,
      file_type,
      space,
      aname,
      system_created,
      alias_directory
    FROM
      (
        SELECT
          concat('+'||gname, sys_connect_by_path(aname, '/')) full_alias_path,
          system_created,
          alias_directory,
          file_type,
          space,
          level,
          gname,
          aname
        FROM
          (
            SELECT
              b.name      gname,
              a.parent_index  pindex,
              a.name      aname,
              a.reference_index rindex ,
              a.system_created,
              a.alias_directory,
              c.type file_type,
              c.space
            FROM
              v$asm_alias a,
              v$asm_diskgroup b,
              v$asm_file c
            WHERE
              a.group_number = b.group_number
            AND a.group_number = c.group_number(+)
            AND a.file_number = c.file_number(+)
            AND a.file_incarnation = c.incarnation(+) ) START WITH (mod(pindex, power(2, 24))) = 0
        AND rindex IN
          (
            SELECT
              a.reference_index
            FROM
              v$asm_alias a,
              v$asm_diskgroup b
            WHERE
              a.group_number = b.group_number
            AND (
                mod(a.parent_index, power(2, 24))) = 0
              and a.name like '&&db_name'
          ) CONNECT BY prior rindex = pindex )
    WHERE
      NOT file_type IS NULL
      and system_created = 'Y' )
WHERE
  dbname like '&db_name'
GROUP BY
  gname,
  dbname,
  file_type
ORDER BY
  gname,
  dbname,
  file_type
/
1
Raja