it-swarm-eu.dev

Jak chytit a zpracovat pouze specifické výjimky Oracle?

Z this a this Myslím, že pro ORA-00955 neexistují žádné předdefinované pojmenované systémové výjimky.

Jak mohu přepsat následující, abych zachytil pouze chybu ORA-00955?

begin
   EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE SEQUENCE S_TEST START WITH 1 INCREMENT BY 1';
exception when OTHERS then
  Null;
end;

BTW Existuje nějaká syntaxe k zachycení chyb pouhým poskytnutím chybových kódů?

21
bernd_k

Máte dvě možnosti:


Výjimku najdete přímo podle čísla:

BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE SEQUENCE S_TEST START WITH 1 INCREMENT BY 1';
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
   IF SQLCODE = -955 THEN
    NULL; -- suppresses ORA-00955 exception
   ELSE
     RAISE;
   END IF;
END; 

Další možností je použít EXCEPTION_INIT Direktiva Pragma, aby svázala známé číslo chyby Oracle s uživatelem definovanou výjimkou;

DECLARE
  name_in_use exception; --declare a user defined exception
  pragma exception_init( name_in_use, -955 ); --bind the error code to the above 
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE SEQUENCE S_TEST START WITH 1 INCREMENT BY 1';
EXCEPTION
  when name_in_use then
    null; --suppress ORA-00955 exception
END; 

BTW Existuje nějaká syntaxe k zachycení chyb pouhým poskytnutím chybových kódů?

Ano, demonstroval jsem to v prvním příkladu

Další čtení pro variace na toto:

34
Sathyajith Bhat

Podobné tomu, co již Sathya navrhla, ale ráda se vyhýbám when others úplně pokud je to možné - neošetřená výjimka je obvykle správným výsledkem pro výjimky, se kterými se konkrétně nezabýváte:

create sequence foo;
/*
sequence FOO created.
*/
declare
 name_is_already_used_955 exception;
 pragma exception_init(name_is_already_used_955,-955);
begin
 execute immediate 'create sequence foo';
exception when name_is_already_used_955 then null;
end;
/
/*
anonymous block completed
*/