it-swarm-eu.dev

Doba provedení dotazu v Oracle SQL Developer

Vím, že mohu použít set timing on vidět, jak dlouho trvalo provedení dotazu po dokončení provádění.

Je však možné vidět aktuální trvání provádění v Oracle SQL Developer, zatímco dotaz stále běží?

SQL Server Management Studio i starý Query Analyzer mají tuto funkci:

enter image description here

11

U posledních verzí můžete vidět časovač v zobrazení „Průběh úlohy“ (Zobrazit -> Průběh úlohy). Otravně se resetuje na nulu, jakmile úkol skončí! :

progress