it-swarm-eu.dev

Co představují sloupce v SYS.USER $?

V SYS.USER$ pohled, co představují sloupce CTIME, PTIME a LTIME?

Kde najdu dokumentaci Oracle pro toto a další pohledy na systém?

4
Nick Chammas

Níže uvedené testovací případy ukazují:

 • CTIME je datum, kdy byl uživatel vytvořen.
 • LTIME je datum, kdy byl uživatel naposledy uzamčen. (Všimněte si, že při odemknutí uživatele nebude NULLed).
 • PTIME je datum, kdy bylo heslo naposledy změněno.
 • LCOUNT je počet neúspěšných přihlášení.

Zde je testovací kód:

SQL> create user philtest identified by philtest;

User created.

SQL> alter session set nls_date_format='HH24:MI:SS DD/MM/YYYY';

Session altered.

SQL> select ctime,ltime,ptime from user$ where name = 'PHILTEST';

CTIME        LTIME        PTIME
------------------- ------------------- -------------------
14:21:51 26/04/2012           14:21:51 26/04/2012

SQL> alter user philtest account lock;

User altered.

SQL> select ctime,ltime,ptime from user$ where name = 'PHILTEST';

CTIME        LTIME        PTIME
------------------- ------------------- -------------------
14:21:51 26/04/2012 14:23:15 26/04/2012 14:21:51 26/04/2012

SQL> alter user philtest identified by foofoo;

User altered.

SQL> select ctime,ltime,ptime from user$ where name = 'PHILTEST';

CTIME        LTIME        PTIME
------------------- ------------------- -------------------
14:21:51 26/04/2012 14:23:15 26/04/2012 14:27:47 26/04/2012

SQL> 

To není dokumentováno v dokumentech Oracle, protože se jedná o zobrazení interního datového slovníku. Pohledy DBA_%/ALL_%/USER_%, Které jsou umístěny nad pohledy SYS.%, Jsou však zdokumentovány zde .

Často zjistím, že provedení DESCribe v jednom z DBA_% Pohledů dává dobrý náznak toho, co představují základní sloupce. Často jsou také komentována zobrazení DBA_%.

7
Philᵀᴹ

Není zamýšleno, abyste interní tabulky používali přímo jako uživatel $. Místo dotazů byste měli dotazovat statická zobrazení ditionary sys.dba_%. Jsou dobře zdokumentovány v Referenční příručka

Hardcore Oracle freaks umí číst komentáře v souboru "$ Oracle_HOME/rdbms/admin/sql.bsq" nebo procházet weby jako tento

2
miracle173