it-swarm-eu.dev

Jak načíst uzel na základě jeho názvu?

Znám pouze název uzlu a chci načíst uzel pomocí funkce node_load().

Jak to udělám?

31
sokratis

V Drupal 6) můžete použít následující kód.

$node = node_load(array('title' => 'node title'));

Pokud znáte také typ uzlu, můžete použít následující kód.

$node = node_load(array('title' => 'node title', 'type' => 'page'));

node_load () vždy vrací jeden uzel. Je to proto, že funkce neprobíhá smyčka přes prostředek výsledku dotazu databáze vrácený z db_query () .

 if ($revision) {
  array_unshift($arguments, $revision);
  $node = db_fetch_object(db_query('SELECT ' . $fields . ' FROM {node} n INNER JOIN {users} u ON u.uid = n.uid INNER JOIN {node_revisions} r ON r.nid = n.nid AND r.vid = %d WHERE ' . $cond, $arguments));
 }
 else {
  $node = db_fetch_object(db_query('SELECT ' . $fields . ' FROM {node} n INNER JOIN {users} u ON u.uid = n.uid INNER JOIN {node_revisions} r ON r.vid = n.vid WHERE ' . $cond, $arguments));
 }
17
Blake Senftner

V Drupal 7) byly změněny parametry pro node_load(). Chcete-li získat uzly, které odpovídají některým podmínkám, měli byste použít třídu EntityFieldQuery .

$query = new EntityFieldQuery();


 $entities = $query->entityCondition('entity_type', 'node')
 ->propertyCondition('type', 'your_node_type')
 ->propertyCondition('title', 'your node title')
 ->propertyCondition('status', 1)
 ->range(0,1)
 ->execute();

 if (!empty($entities['node'])) {
  $node = node_load(array_shift(array_keys($entities['node'])));
 }
46
Tamer Zoubi

Drupal 7

Zde je jednodušší způsob (jak již navrhl Clive a TAK ):

$nodes = node_load_multiple(NULL, array("title" => "Foo Bar"));
$node = current($nodes);

a mnohem snadněji zapamatovatelné než použití třídy EntityFieldQuery .

Viz také: Programově získání uzlů podle názvu v Drupal 7 na SO

11
kenorb

V Drupal 7) můžete použít kód podobný následujícímu.

$result = db_query("SELECT n.nid FROM {node} n WHERE n.title = :title AND n.type = :type", array(":title"=> $title, ":type"=> $type)); 
$nid = $result->fetchField();
9
abd

V Drupal 8) spusťte toto:

$nodes = \Drupal::entityTypeManager()
 ->getStorage('node')
 ->loadByProperties(['title' => $title]);
foreach ( $nodes as $node ) {
 $node->doSomething(...);
}

$node bude plně instanční objekt uzlu.

4
user1359

Také v Drupal 8

$nids = \Drupal::entityQuery('node')
->condition('title', 'YourNodeTitle')
->sort('nid', 'DESC')
->execute();

a další:

$node = \Drupal\node\Entity\Node::load(HEREYOUNODEID);

Nezapomeňte, že potřebujete

use Drupal\node\Entity\Node;
0