it-swarm-eu.dev

Zrušte a smažte rozhraní mostu, které je nahoře

Jak odstraním most, který má IP adresu, která byla vyvolána ručně a není v/etc/network/interface?

$ ifconfig br100                        
  br100   Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00             
       inet addr:172.16.0.5 Bcast:172.16.0.255 Mask:255.255.255.0

Nelze smazat:

# brctl delbr br100
bridge br100 is still up; can't delete it  

Nelze to snížit pomocí ifdown:

# ifdown br100                         
ifdown: interface br100 not configured   
56
Lorin Hochstein

Vyřešil to:

# ip link set br100 down
# brctl delbr br100
92
Lorin Hochstein

Objasnit to pro budoucnost.

ifup a ifdown jsou příkazy od některých příznaků linuxu. A slouží k ovládání nastavení sítě nastavených v /etc/network/interfaces pro debian systémy a /etc/sysconfig/network-scripts/ifcg* na systémech založených na Redhat (nemůžu komentovat ostatní).

Ruční vytváření a odstraňování rozhraní se provádí pomocí ifconfig (nebo ip, což je trochu složitější použít). Mosty lze ovládat pomocí brctl

Takže po odstranění všech rozhraní z mostu s brctl delif <bridg> <if> lze jej přesunout do „down state“ pomocí ifconfig br100 down (nebo ip link set br100 down) a nyní lze odstranit pomocí brctl delbr br100

Upozorňujeme, že pomocí network-manager pro správu vašich sítí může resetovat ručně změněná rozhraní.

13
Manwe
$ Sudo ip link delete br0 type bridge

to je vše

10
robo

V systému MacOS a případně v některých systémech BSD:

Sudo ifconfig [bridge-name] down
Sudo ifconfig [bridge-name] destroy
6
rien333

Co takhle?

docker network Prune
3
Czollli

Nejprve musíte pomocí tohoto příkazu odstranit všechna rozhraní spojená s vaším mostem

ovs-vsctl del-port br-ex INTERFACE_NAME

Pak můžete most odstranit

ovs-vsctl del-br br-ex
1
NIna