it-swarm-eu.dev

Určení, jaký proces je vázán na port

Vím, že pomocí příkazu:

lsof -i TCP 

(nebo některá varianta parametrů s lsof) Dokážu určit, který proces je vázán na konkrétní port. Toto je užitečné říci, pokud se pokouším začít něco, co se chce vázat k 8080 a někdo jiný už používá tento port, ale nevím co.

Existuje snadný způsob, jak to udělat bez použití lsof? Trávím čas prací na mnoha systémech a lsof není často nainstalován.

92
user5721

netstat -lnp zobrazí seznam pid a název procesu vedle každého portu pro poslech. Toto bude fungovat pod Linuxem, ale ne všichni ostatní (jako AIX.) Přidat -t pokud chcete TCP).

# netstat -lntp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name
tcp    0   0 0.0.0.0:24800      0.0.0.0:*        LISTEN   27899/synergys
tcp    0   0 0.0.0.0:8000      0.0.0.0:*        LISTEN   3361/python
tcp    0   0 127.0.0.1:3306     0.0.0.0:*        LISTEN   2264/mysqld
tcp    0   0 0.0.0.0:80       0.0.0.0:*        LISTEN   22964/Apache2
tcp    0   0 192.168.99.1:53     0.0.0.0:*        LISTEN   3389/named
tcp    0   0 192.168.88.1:53     0.0.0.0:*        LISTEN   3389/named

atd.

120
Cakemox

V systému AIX lze netstat & rmsock použít k určení procesní vazby:

[[email protected]] netstat -Ana|grep LISTEN|grep 80
f100070000280bb0 tcp4    0   0 *.37        *.*    LISTEN
f1000700025de3b0 tcp    0   0 *.80        *.*    LISTEN
f1000700002803b0 tcp4    0   0 *.111       *.*    LISTEN
f1000700021b33b0 tcp4    0   0 127.0.0.1.32780  *.*    LISTEN

# Port 80 maps to f1000700025de3b0 above, so we type:
[[email protected]] rmsock f1000700025de3b0 tcpcb
The socket 0x25de008 is being held by process 499790 (Java).
12
frielp

Dalším nástrojem dostupným v systému Linux je ss. Ze stránky ss man na Fedoře:

NAME
    ss - another utility to investigate sockets
SYNOPSIS
    ss [options] [ FILTER ]
DESCRIPTION
    ss is used to dump socket statistics. It allows showing information 
    similar to netstat. It can display more TCP and state informations 
    than other tools.

Příklad výstupu níže - poslední sloupec ukazuje procesní vazbu:

[[email protected]] ss -ap
State   Recv-Q Send-Q   Local Address:Port     Peer Address:Port
LISTEN   0   128          :::http          :::*    users:(("httpd",20891,4),("httpd",20894,4),("httpd",20895,4),("httpd",20896,4)
LISTEN   0   128       127.0.0.1:munin          *:*    users:(("munin-node",1278,5))
LISTEN   0   128          :::ssh           :::*    users:(("sshd",1175,4))
LISTEN   0   128           *:ssh           *:*    users:(("sshd",1175,3))
LISTEN   0   10       127.0.0.1:smtp           *:*    users:(("sendmail",1199,4))
LISTEN   0   128       127.0.0.1:x11-ssh-offset         *:*    users:(("sshd",25734,8))
LISTEN   0   128          ::1:x11-ssh-offset         :::*    users:(("sshd",25734,7))
8
frielp

Pro Solaris můžete použít pfiles a pak grep o sockname: nebo port:.

Ukázka (od zde ):

pfiles `ptree | awk '{print $1}'` | egrep '^[0-9]|port:'

Jednou jsem musel čelit pokusu zjistit, jaký proces stojí za konkrétním portem (tentokrát to bylo 8000). Vyzkoušel jsem řadu lsof a netstat, ale pak jsem využil šanci a pokusil se zasáhnout port přes prohlížeč (tj. http: // název hostitele: 8000 / ). Hle, aj, úvodní obrazovka mě pozdravila a bylo zřejmé, co to bylo za proces (pro záznam to bylo Splunk ).

Ještě jedna myšlenka: "ps -e -o pid, args" (YMMV) může někdy zobrazit číslo portu v seznamu argumentů. Grep je tvůj přítel!

2
rickumali