it-swarm-eu.dev

Jak zjistím, zda je povoleno IP Multicast

Mám skripty, které provádějí testy vícesměrového vysílání IP; mé skripty však na konkrétním linuxovém počítači selhávají.

Vím, že se mohu podívat na CONFIG_IP_MULTICAST v konfiguračním souboru jádra k určení, zda bylo s tímto kompilováno jádro. Bylo by však snazší označit chybějící požadavky v mém skriptu, kdybych se mohl podívat na /proc nebo sysctl a získejte odpověď.

Existuje způsob, jak zjistit, zda byl IP Multicast zkompilován do jádra, aniž by se podíval na CONFIG_IP_MULTICAST?

19
Mike Pennington

Zdá se, že většina jader (post v1) ve výchozím nastavení podporuje vícesměrové vysílání nebo má při kompilaci povoleno CONFIG_IP_MULTICAST. Ke kontrole, zda se kompilované a spuštěné jádro přihlašuje k žádné skupině vícesměrového vysílání, bych použil netstat -g.

Zdá se, že většina jader (post v1) ve výchozím nastavení podporuje vícesměrové vysílání.

[[email protected] module]# grep CONFIG_IP_MULTICAST /usr/src/kernels/2.6.18-274.7.1.el5-i686/.config 
CONFIG_IP_MULTICAST=y
[[email protected] module]# netstat -g
IPv6/IPv4 Group Memberships
Interface    RefCnt Group
--------------- ------ ---------------------
lo       1   all-systems.mcast.net
eth0      1   224.0.0.251
eth0      1   all-systems.mcast.net

Vidím, že rozhraní eth0 na mém hostiteli si myslí, že je jeho předplatnou základní skupinou 224.0.0.251. Také alternativně, pokud jsem ping skupině nebo síti a poté se mi vrátí všechny známé hostitelské sítě umožňující vícesměrové vysílání, řekl bych, že vícesměrové vysílání pracuje na hostiteli. Můžeš zkusit netstat -g nebo cat /proc/net/igmp a uvidíme, jestli na vašem hostiteli vrací nějaké skupiny?

18
Nikhil Mulley

Na linuxové krabici: ip maddr show dává:

@4Gtest ~]$ ip maddr show
1:   lo
    inet 224.0.0.1
    inet6 ff02::1
2:   p3p1
    link 01:00:5e:00:00:01
    link 33:33:00:00:00:01
    link 33:33:ff:bd:7e:0f
    link 01:00:5e:00:00:fb
    link 01:00:5e:7f:ff:05
    inet 224.127.255.5
    inet 224.0.0.251
    inet 224.0.0.1
    inet6 ff02::1:ffbd:7e0f
    inet6 ff02::1
20
Alan Beard
# ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:F1:FF:EA 
inet addr:78.46.74.27 Bcast:78.46.74.31 Mask:255.255.255.224
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fef1:ffea/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5339836 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5486444 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:820300389 (782.2 MiB) TX bytes:1929979381 (1.7 GiB)
Base address:0x1400 Memory:e8820000-e8840000

Zakázat multicast:

ifconfig eth0 -multicast

výsledek:

# ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:F1:FF:EA 
inet addr:78.46.74.27 Bcast:78.46.74.31 Mask:255.255.255.224
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fef1:ffea/64 Scope:Link
UP BROADCAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5339836 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5486444 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:820300389 (782.2 MiB) TX bytes:1929979381 (1.7 GiB)
Base address:0x1400 Memory:e8820000-e8840000

V rozhraní není přítomen žádný multicast

Povolit vícesměrové vysílání:

ifconfig eth0 multicast
8
bill mate

Pomocí příkazu ip lze zkontrolovat, zda je rozhraní multicast schopné:

ip link show eth0 | grep MULTICAST

Chcete-li povolit nebo zakázat vícesměrové vysílání, můžete použít:

Sudo ip link set dev eth0 multicast [on|off] 
6
Pierz