it-swarm-eu.dev

V MySQL nastavte "timeout timeout"

Kde bych nastavil maximální dobu, po kterou bude dotaz čekat na zámek v MySQL 5.0.68, než vyprší časový limit?

14
Gaius

Jiná nastavení časového limitu, která jsou obecná (nejen pro zámky, protože innodb_lock_wait_timeout se vztahuje pouze na zámky řádků InnoDB) by byla wait_timeout a interactive_timeout (obě výchozí na 28 800)

6
Derek Downey

Ve výchozím nastavení je to 50 sekund

Stačí nastavit innodb_lock_wait_timeout podle potřeby.

8
RolandoMySQLDBA

Pokud narazíte na časový limit InnoDB 50 sekund, máte špatně navrženou aplikaci!

Tento časový limit existuje k zachycení nezbedných věcí, které nelze chytit jiným způsobem.

1
Rick James