it-swarm-eu.dev

UNION je pomalý, ale oba dotazy jsou rychle oddělené

Dunno, co dalšího s tímhle dělat. Mám jednu tabulku, která má sloupce start a stop a chci vrátit výsledky z ní spojené jak startem, tak stopem a chci mezi nimi jasně rozlišit. Nyní oba dotazy běží rychle odděleně:

SELECT
      UNIX_TIMESTAMP(CONVERT_TZ(start_dev, '+00:00', GetCarrierTimezone(a0.carrier_id))) AS alertStart,
      NULL AS alertStop,
      c0.name AS carrier_name,
      carrier_image,
      l0.Latitude,
      l0.Longitude
    FROM
      carriers AS c0
        INNER JOIN start_stop AS a0 ON a0.carrier_id = c0.id
          INNER JOIN pcoarg AS l0 ON a0.startLogId = l0.id
    WHERE
        FIND_IN_SET(a0.carrier_id, '89467,1,64578,222625,45013') > 0
      AND
        start_dev > '2013-03-11 11:46:48'
      AND 
        start_dev = (SELECT MIN(start_dev) FROM start_stop AS a1 WHERE a0.carrier_id = a1.carrier_id AND DATE(a1.start_dev) = DATE(a0.start_dev))
    AND IsNotificationInSchedule(22, start_dev) > 0

Tohle trvá 0,063. Ale pokud to zkombinuji v unii (nezáleží na tom, jestli je to UNION ALL OR DISTINCT OR WHATEVER)), trvá to jen asi 0,400 sekundy.

SELECT * FROM
(
  (
    SELECT
      UNIX_TIMESTAMP(CONVERT_TZ(start_dev, '+00:00', GetCarrierTimezone(a0.carrier_id))) AS alertStart,
      NULL AS alertStop,
      c0.name AS carrier_name,
      carrier_image,
      l0.Latitude,
      l0.Longitude
    FROM
      carriers AS c0
        INNER JOIN start_stop AS a0 ON a0.carrier_id = c0.id
          INNER JOIN pcoarg AS l0 ON a0.startLogId = l0.id
    WHERE
        FIND_IN_SET(a0.carrier_id, '89467,1,64578,222625,45013') > 0
      AND
        start_dev > '2013-03-11 11:46:48'
      AND 
        start_dev = (SELECT MIN(start_dev) FROM start_stop AS a1 WHERE a0.carrier_id = a1.carrier_id AND DATE(a1.start_dev) = DATE(a0.start_dev))
      AND IsNotificationInSchedule(22, start_dev) > 0
  ) UNION ALL (
    SELECT
      NULL AS alertStart,
      UNIX_TIMESTAMP(CONVERT_TZ(stop_dev, '+00:00', GetCarrierTimezone(a0.carrier_id))) AS alertStop,
      c0.name AS carrier_name,
      carrier_image,
      l0.Latitude,
      l0.Longitude
    FROM
      start_stop AS a0
        INNER JOIN carriers AS c0 ON a0.carrier_id = c0.id
          INNER JOIN pcoarg AS l0 ON a0.stopLogId = l0.id
    WHERE
        FIND_IN_SET(a0.carrier_id, '89467,1,64578,222625,45013') > 0
      AND
        stop_dev > '2013-03-11 11:46:48'
      AND 
        stop_dev = (SELECT MAX(stop_dev) FROM start_stop AS a1 WHERE a0.carrier_id = a1.carrier_id AND DATE(a1.stop_dev) = DATE(a0.stop_dev))
      AND IsNotificationInSchedule(22, start_dev) > 0
  )
) AS startStops
ORDER BY IF(alertStart IS NULL, alertStop, alertStart)

Zde je EXPLAIN na jeden dotaz:

1  PRIMARY c0 ALL PRIMARY       17 Using where
1  PRIMARY a0 ref PRIMARY,startstop_carriers_stopdev_idx,georefidx,startstop_carriers_startdev_idx  startstop_carriers_stopdev_idx 4  test_backoffice.c0.id  72 Using where
1  PRIMARY l0 ref id ASC id ASC 4  test_backoffice.a0.startLogId  1  Using where
2  DEPENDENT SUBQUERY a1 ref PRIMARY,startstop_carriers_stopdev_idx,georefidx,startstop_carriers_startdev_idx  startstop_carriers_stopdev_idx 4  test_backoffice.a0.carrier_id  72 Using where; Using index

A tady je VYSVĚTLENÍ ZA PŘIPOJENÍ:

1  PRIMARY <derived2> system         0  const row not found
2  DERIVED c0 ALL PRIMARY       17 Using where
2  DERIVED a0 ref PRIMARY,startstop_carriers_stopdev_idx,georefidx,startstop_carriers_startdev_idx  startstop_carriers_stopdev_idx 4  test_backoffice.c0.id  72 Using where
2  DERIVED l0 ref id ASC id ASC 4  test_backoffice.a0.startLogId  1  Using where
3  DEPENDENT SUBQUERY a1 ref PRIMARY,startstop_carriers_stopdev_idx,georefidx,startstop_carriers_startdev_idx  startstop_carriers_stopdev_idx 4  test_backoffice.a0.carrier_id  72 Using where; Using index
4  UNION  c0 ALL PRIMARY       17 Using where
4  UNION  a0 ref PRIMARY,startstop_carriers_stopdev_idx,georefidx,startstop_carriers_startdev_idx  startstop_carriers_stopdev_idx 4  test_backoffice.c0.id  72 Using where
4  UNION  l0 ref id ASC id ASC 4  test_backoffice.a0.stopLogId  1  Using where
5  DEPENDENT SUBQUERY a1 ref PRIMARY,startstop_carriers_stopdev_idx,georefidx,startstop_carriers_startdev_idx  startstop_carriers_stopdev_idx 4  test_backoffice.a0.carrier_id  72 Using where; Using index
  UNION RESULT  <union2,4> ALL           

Pomoc v tomto by byla velmi oceněna. :)

ÚPRAVA:

Mám nekonzistentní výsledek. Pokud například odeberu convert_tz a pokusím se dostat časové pásmo mimo unii, dostanu velmi rychlé výsledky, ale pokud přejmenuji výsledek, automaticky přejde na stejný nevyhovující dotaz:

SELECT
  *,
  GetCarrierTimezone(carrier_id) timezone
FROM
(

to trvá 0,374 s

SELECT
  *,
  GetCarrierTimezone(carrier_id)
FROM
(

zatímco to trvá 0,078 (většinou zpoždění z db na můj stroj) ..

11
helderjsm

Očekával bych, že se to stane, protože tam máte OBJEDNÁVKU.

Vyzkoušejte to v první části unie:

SELECT
      UNIX_TIMESTAMP(CONVERT_TZ(start_dev, '+00:00', GetCarrierTimezone(a0.carrier_id))) AS alertFoo,
      /* NULL AS alertStop, */

A to ve druhé části:

SELECT
      /* NULL AS alertStart, */
      UNIX_TIMESTAMP(CONVERT_TZ(stop_dev, '+00:00', GetCarrierTimezone(a0.carrier_id))) AS alertFoo,

A pak ORDER BY Nahraďte

ORDER BY alertFoo

Jinými slovy, odstraňte potřebu IF v pořadí podle.

1
Thomas Kejser

Ve velmi podobném případě jsem si všiml ze seznamu procesů mysql velmi špatné chování 'copy to temp table' (kopírování Co? Nevím). Myslím, že mysql v pokušení 'nejlepší přístup' pro dotazování, ale v tomto případě selhal, takže použití kódu 'sloučit' 2-výsledky dotazu fungovalo dobře.

0
realtebo

Hlavním důvodem pomalejšího běhu unie sql je to, že spojení způsobí, že mysqld vytvoří interní dočasnou tabulku. Vytvoří pouze tabulku pro UNION ALL a tabulku s indexem (odstranění duplikátů) pro UNION DISTINCT.

Snad to pomůže.

0
hiyall