it-swarm-eu.dev

Převzetí výpisu MySQL z jiného počítače

Mám na počítači A MySQL db a chci získat přístup k mysqldump ze stroje B.

Oba počítače běží na Linuxu a mám také pověření obou, ale nemůžu získat přístup k mysqldump. Co mohu zkusit?

15
Selvakumar P

Obecně, pokud máte přihlašovací údaje pro přístup k MySql ze stroje B.

Měli byste mít uživatelské jméno MySQL, jméno hostitele a heslo. Poté můžete napsat příkaz pro zálohování

Na stroji B napište

mysqldump -h Your_Host_name -u user_name -p password --all-databases > backup.sql

Pokud máte problémy s tváří, může se vyskytnout problém se sítí, vyzkoušejte některé věci jako

  1. Pomocí příkazu ping s adresou ip zkontrolujte, zda DNS není přerušen. např. ping stroj A
  2. Použijte mysql klienta pro připojení od B k A. např. Mysql -u uživatel -pPASS --Host = Host_Name --port = 3306 (nahraďte jakýkoli port, ke kterému se připojujete k masteru)
20
Abdul Manaf

pokud použijete --Host MachineA jako parametry mysqldump by měly fungovat

2
munissor

Toto je pro odebrání výpisu z konkrétní tabulky

mysqldump -h 'hostname' -vv -u'user' -p'password' database_name table_name | gzip > table_name.sql.gz
2
Binu