it-swarm-eu.dev

mysqldump: Chyba: 'Nelze vytvořit / zapsat do souboru

Na /var/tmp Nelze vytvořit dočasné soubory.

mysqldump: Error: 'Can't create/write to file '/var/tmp/mysql.k6NKGk/#sql_5dc_2.MAI' (Errcode: 2)' when trying to dump tablespaces

V mém operačním systému.

 id mysql
uid=60(mysql) gid=105(mysql) groups=105(mysql)

ls -l /var/
drwxrwxrwt  2 root root  72 oct 24 16:43 tmp

Co můžu dělat?

7
maniat1k

Možná můžete změnit vlastníka

chown -R mysql:mysql /var/tmp

Zkontrolujte, zda existuje [mysqldump] záhlaví v /etc/my.cnf. Může to vypadat takto:

[mysqldump]
tmpdir=/var/tmp

nebo možná pod [mysqld] záhlaví

[mysqldump]
tmpdir=/var/tmp

Zkuste to komentovat a zkuste mysqldump znovu.

6
RolandoMySQLDBA

Měl jsem stejný problém, opravil jsem to změnou cesty tmpdir.

Můžete jej změnit na cokoli, stačí nastavit oprávnění pro tuto složku správně ("write" pro všechny nebo jen pro uživatele mysql).

0
Dejan Žikić

Složka /var/tmp/mysql.k6NKGk/ mohl být odebrán uživatelem systemd-tmpfiles (nebo tmpwatch), pokud od té doby neexistovala žádná aktivita.

Restartování služby je způsob, jak tento problém vyřešit.

Viz https://stackoverflow.com/questions/11997012/mysql-cant-create-write-to-file-tmp-sql-3c6-0-myi-errcode-2-what-does = pro podrobnosti nebo jiné možné zdroje, jako je SELinux.

0
Yves Martin