it-swarm-eu.dev

mysql: Zobrazit GRANTy pro všechny uživatele

MySQL's SHOW GRANTS zobrazuje oprávnění aktuálního uživatele.

Existuje způsob, jak se přihlásit jako root a zobrazit oprávnění všech uživatelů?

97
Adam Matan

Nic vestavěného. Máte však dvě možnosti:

 • Použijte common_schema 's sql_show_grants view. Můžete například dotazovat:

  SELECT sql_grants FROM common_schema.sql_show_grants;
  

  Nebo můžete dotazovat konkrétní uživatele, například:

  SELECT sql_grants FROM common_schema.sql_show_grants WHERE user='app';
  

  Instalovat common_schema, postupujte podle pokynů zde .

  Zřeknutí se odpovědnosti: Jsem autorem tohoto nástroje.

 • Použijte pt-show-grants , například:

  pt-show-grants --Host localhost --user root --ask-pass
  

V obou případech můžete požádat o příkaz GRANT nebo REVOKE (naproti).

První případ vyžaduje instalaci schématu, druhá vyžaduje instalaci skriptů Perl + závislosti.

47
Shlomi Noach
select * from information_schema.user_privileges;

UPRAVIT:

Jak zmínil Shlomi Noach:

Neuvádí seznam oprávnění pro konkrétní databázi, pro konkrétní tabulku, pro konkrétní sloupec a pro rutinu. Proto se grant GRANT SELECT ON mydb. * TO myuser @ localhost nezobrazuje v information_schema.user_privileges. Řešení common_schema uvedené výše agreguje data z uživatelských oprávnění a jiných tabulek, aby vám poskytlo úplný obrázek.

91
rumburak

Tento fragment systému Linux Shell opakuje všechny uživatele MySQL a provádí SHOW GRANTY pro každého:

mysql --silent --skip-column-names --execute "select concat('\'',User,'\'@\'',Host,'\'') as User from mysql.user" | sort | \
while read u
 do echo "-- $u"; mysql --silent --skip-column-names --execute "show grants for $u" | sed 's/$/;/'
done

Funguje nejlépe, pokud se můžete připojit k MySQL bez hesla.

Výstup je formátován tak, aby mohl být spuštěn v prostředí MySQL. Upozornění: Výstup obsahuje také uživatelská oprávnění a heslo root MySQL! Odstraňte tyto řádky, pokud nechcete, aby se uživatel root root MySQL změnil.

13
mleu

Jedna vložka (změnit -uroot to -u$USER_NAME pro použití s ​​jiným uživatelem) v bash Unixu (kvůli backticks):

mysql -uroot -p -sNe"`mysql -uroot -p -se"SELECT CONCAT('SHOW GRANTS FOR \'',user,'\'@\'',Host,'\';') FROM mysql.user;"`"

nebo bez backticků as vloženým heslem (mezera před příkazem jej vylučuje z historie Bash v Ubuntu):

 mysql -uroot -p"$PASSWORD" -sNe"$(mysql -uroot -p"$PASSWORD" -se"SELECT CONCAT('SHOW GRANTS FOR \'',user,'\'@\'',Host,'\';') FROM mysql.user;")"

V systému Windows:

mysql -uroot -p -se"SELECT CONCAT('SHOW GRANTS FOR \'',user,'\'@\'',Host,'\';') FROM mysql.user;" > grants.sql
mysql -uroot -p < grants.sql
del grants.sql
10
inemanja

select * from mysql.user;

Může vám poskytnout seznam uživatelů a oprávnění přiřazená ke každému z nich, vyžaduje přístup k mysql.user tabulka a root uživatel ji má.

9
Mahesh Patil

Pokud můžete spustit následující příkazy SELECT bez chyba:

/* User-Specific Grants   */  SELECT * FROM mysql.user;
/* Database-Specific Grants */  SELECT * FROM mysql.db;
/* Table-Specific Grants  */  SELECT * FROM mysql.tables_priv;
/* Column-Specific Grants  */  SELECT * FROM mysql.columns_priv;

pak můžete bez obav použít následující kód (níže), napsaný v syntaxi .sql.

Tento dotaz jsem navrhl ve snaze znovu sestavit příkazy GRANT pro všechna existující oprávnění (pro častou údržbu během migrace databáze). Existuje několik problémů, které je třeba předat, například propojení uživatelského hesla a hesla, ale protože často aktualizujeme hesla, která nebyla předmětem tohoto projektu.

/* Get All Grants/Permissions for MySQL Instance */

/* [Database.Table.Column]-Specific Grants */
SELECT
  CONCAT("`",gcl.Db,"`") AS 'Database(s) Affected',
  CONCAT("`",gcl.Table_name,"`") AS 'Table(s) Affected',
  gcl.User AS 'User-Account(s) Affected',
  IF(gcl.Host='%','ALL',gcl.Host) AS 'Remote-IP(s) Affected',
  CONCAT("GRANT ",UPPER(gcl.Column_priv)," (",GROUP_CONCAT(gcl.Column_name),") ",
         "ON `",gcl.Db,"`.`",gcl.Table_name,"` ",
         "TO '",gcl.User,"'@'",gcl.Host,"';") AS 'GRANT Statement (Reconstructed)'
FROM mysql.columns_priv gcl
GROUP BY CONCAT(gcl.Db,gcl.Table_name,gcl.User,gcl.Host)
/* SELECT * FROM mysql.columns_priv */

UNION

/* [Database.Table]-Specific Grants */
SELECT
  CONCAT("`",gtb.Db,"`") AS 'Database(s) Affected',
  CONCAT("`",gtb.Table_name,"`") AS 'Table(s) Affected',
  gtb.User AS 'User-Account(s) Affected',
  IF(gtb.Host='%','ALL',gtb.Host) AS 'Remote-IP(s) Affected',
  CONCAT(
    "GRANT ",UPPER(gtb.Table_priv)," ",
    "ON `",gtb.Db,"`.`",gtb.Table_name,"` ",
    "TO '",gtb.User,"'@'",gtb.Host,"';"
  ) AS 'GRANT Statement (Reconstructed)'
FROM mysql.tables_priv gtb
WHERE gtb.Table_priv!=''
/* SELECT * FROM mysql.tables_priv */

UNION

/* Database-Specific Grants */
SELECT
  CONCAT("`",gdb.Db,"`") AS 'Database(s) Affected',
  "ALL" AS 'Table(s) Affected',
  gdb.User AS 'User-Account(s) Affected',
  IF(gdb.Host='%','ALL',gdb.Host) AS 'Remote-IP(s) Affected',
  CONCAT(
    'GRANT ',
    CONCAT_WS(',',
      IF(gdb.Select_priv='Y','SELECT',NULL),
      IF(gdb.Insert_priv='Y','INSERT',NULL),
      IF(gdb.Update_priv='Y','UPDATE',NULL),
      IF(gdb.Delete_priv='Y','DELETE',NULL),
      IF(gdb.Create_priv='Y','CREATE',NULL),
      IF(gdb.Drop_priv='Y','DROP',NULL),
      IF(gdb.Grant_priv='Y','GRANT',NULL),
      IF(gdb.References_priv='Y','REFERENCES',NULL),
      IF(gdb.Index_priv='Y','INDEX',NULL),
      IF(gdb.Alter_priv='Y','ALTER',NULL),
      IF(gdb.Create_tmp_table_priv='Y','CREATE TEMPORARY TABLES',NULL),
      IF(gdb.Lock_tables_priv='Y','LOCK TABLES',NULL),
      IF(gdb.Create_view_priv='Y','CREATE VIEW',NULL),
      IF(gdb.Show_view_priv='Y','SHOW VIEW',NULL),
      IF(gdb.Create_routine_priv='Y','CREATE ROUTINE',NULL),
      IF(gdb.Alter_routine_priv='Y','ALTER ROUTINE',NULL),
      IF(gdb.Execute_priv='Y','EXECUTE',NULL),
      IF(gdb.Event_priv='Y','EVENT',NULL),
      IF(gdb.Trigger_priv='Y','TRIGGER',NULL)
    ),
    " ON `",gdb.Db,"`.* TO '",gdb.User,"'@'",gdb.Host,"';"
  ) AS 'GRANT Statement (Reconstructed)'
FROM mysql.db gdb
WHERE gdb.Db != ''
/* SELECT * FROM mysql.db */

UNION

/* User-Specific Grants */
SELECT
  "ALL" AS 'Database(s) Affected',
  "ALL" AS 'Table(s) Affected',
  gus.User AS 'User-Account(s) Affected',
  IF(gus.Host='%','ALL',gus.Host) AS 'Remote-IP(s) Affected',
  CONCAT(
    "GRANT ",
    IF((gus.Select_priv='N')&(gus.Insert_priv='N')&(gus.Update_priv='N')&(gus.Delete_priv='N')&(gus.Create_priv='N')&(gus.Drop_priv='N')&(gus.Reload_priv='N')&(gus.Shutdown_priv='N')&(gus.Process_priv='N')&(gus.File_priv='N')&(gus.References_priv='N')&(gus.Index_priv='N')&(gus.Alter_priv='N')&(gus.Show_db_priv='N')&(gus.Super_priv='N')&(gus.Create_tmp_table_priv='N')&(gus.Lock_tables_priv='N')&(gus.Execute_priv='N')&(gus.Repl_slave_priv='N')&(gus.Repl_client_priv='N')&(gus.Create_view_priv='N')&(gus.Show_view_priv='N')&(gus.Create_routine_priv='N')&(gus.Alter_routine_priv='N')&(gus.Create_user_priv='N')&(gus.Event_priv='N')&(gus.Trigger_priv='N')&(gus.Create_tablespace_priv='N')&(gus.Grant_priv='N'),
      "USAGE",
      IF((gus.Select_priv='Y')&(gus.Insert_priv='Y')&(gus.Update_priv='Y')&(gus.Delete_priv='Y')&(gus.Create_priv='Y')&(gus.Drop_priv='Y')&(gus.Reload_priv='Y')&(gus.Shutdown_priv='Y')&(gus.Process_priv='Y')&(gus.File_priv='Y')&(gus.References_priv='Y')&(gus.Index_priv='Y')&(gus.Alter_priv='Y')&(gus.Show_db_priv='Y')&(gus.Super_priv='Y')&(gus.Create_tmp_table_priv='Y')&(gus.Lock_tables_priv='Y')&(gus.Execute_priv='Y')&(gus.Repl_slave_priv='Y')&(gus.Repl_client_priv='Y')&(gus.Create_view_priv='Y')&(gus.Show_view_priv='Y')&(gus.Create_routine_priv='Y')&(gus.Alter_routine_priv='Y')&(gus.Create_user_priv='Y')&(gus.Event_priv='Y')&(gus.Trigger_priv='Y')&(gus.Create_tablespace_priv='Y')&(gus.Grant_priv='Y'),
        "ALL PRIVILEGES",
        CONCAT_WS(',',
          IF(gus.Select_priv='Y','SELECT',NULL),
          IF(gus.Insert_priv='Y','INSERT',NULL),
          IF(gus.Update_priv='Y','UPDATE',NULL),
          IF(gus.Delete_priv='Y','DELETE',NULL),
          IF(gus.Create_priv='Y','CREATE',NULL),
          IF(gus.Drop_priv='Y','DROP',NULL),
          IF(gus.Reload_priv='Y','RELOAD',NULL),
          IF(gus.Shutdown_priv='Y','SHUTDOWN',NULL),
          IF(gus.Process_priv='Y','PROCESS',NULL),
          IF(gus.File_priv='Y','FILE',NULL),
          IF(gus.References_priv='Y','REFERENCES',NULL),
          IF(gus.Index_priv='Y','INDEX',NULL),
          IF(gus.Alter_priv='Y','ALTER',NULL),
          IF(gus.Show_db_priv='Y','SHOW DATABASES',NULL),
          IF(gus.Super_priv='Y','SUPER',NULL),
          IF(gus.Create_tmp_table_priv='Y','CREATE TEMPORARY TABLES',NULL),
          IF(gus.Lock_tables_priv='Y','LOCK TABLES',NULL),
          IF(gus.Execute_priv='Y','EXECUTE',NULL),
          IF(gus.Repl_slave_priv='Y','REPLICATION SLAVE',NULL),
          IF(gus.Repl_client_priv='Y','REPLICATION CLIENT',NULL),
          IF(gus.Create_view_priv='Y','CREATE VIEW',NULL),
          IF(gus.Show_view_priv='Y','SHOW VIEW',NULL),
          IF(gus.Create_routine_priv='Y','CREATE ROUTINE',NULL),
          IF(gus.Alter_routine_priv='Y','ALTER ROUTINE',NULL),
          IF(gus.Create_user_priv='Y','CREATE USER',NULL),
          IF(gus.Event_priv='Y','EVENT',NULL),
          IF(gus.Trigger_priv='Y','TRIGGER',NULL),
          IF(gus.Create_tablespace_priv='Y','CREATE TABLESPACE',NULL)
        )
      )
    ),
    " ON *.* TO '",gus.User,"'@'",gus.Host,"' REQUIRE ",
    CASE gus.ssl_type
      WHEN 'ANY' THEN
        "SSL "
      WHEN 'X509' THEN
        "X509 "
      WHEN 'SPECIFIED' THEN
        CONCAT_WS("AND ",
          IF((LENGTH(gus.ssl_cipher)>0),CONCAT("CIPHER '",CONVERT(gus.ssl_cipher USING utf8),"' "),NULL),
          IF((LENGTH(gus.x509_issuer)>0),CONCAT("ISSUER '",CONVERT(gus.ssl_cipher USING utf8),"' "),NULL),
          IF((LENGTH(gus.x509_subject)>0),CONCAT("SUBJECT '",CONVERT(gus.ssl_cipher USING utf8),"' "),NULL)
        )
      ELSE "NONE "
    END,
    "WITH ",
    IF(gus.Grant_priv='Y',"GRANT OPTION ",""),
    "MAX_QUERIES_PER_HOUR ",gus.max_questions," ",
    "MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR ",gus.max_connections," ",
    "MAX_UPDATES_PER_HOUR ",gus.max_updates," ",
    "MAX_USER_CONNECTIONS ",gus.max_user_connections,
    ";"
  ) AS 'GRANT Statement (Reconstructed)'
FROM mysql.user gus
WHERE gus.Password != ''
/* SELECT * FROM mysql.user gus */

/* TODO: */
/* SELECT * FROM mysql.Host ghs */
/* SELECT * FROM mysql.procs_priv gpr */

Rádi zodpovíme/ověříme jakékoli dotazy nebo obavy

4
Cavallo

To vám poskytne lepší pohled ...

mysql> select Host, Db, User, Insert_priv, Update_priv, Delete_priv, Create_tmp_table_priv, Alter_priv from mysql.db limit 1;
+------+------+------+-------------+-------------+-------------+-----------------------+------------+
| Host | Db  | User | Insert_priv | Update_priv | Delete_priv | Create_tmp_table_priv | Alter_priv |
+------+------+------+-------------+-------------+-------------+-----------------------+------------+
| %  | test |   | Y      | Y      | Y      | Y           | Y     |
+------+------+------+-------------+-------------+-------------+-----------------------+------------+
1 row in set (0.00 sec)
2
Mansur Ali

Příkaz SHOW GRANTS [FOR user] může zobrazovat libovolného uživatele, kterého chcete. Více podrobností viz zde .

1
Eugen Konkov

Jak je uvedeno v tato odpověď , můžete spouštět následující sadu příkazů, aby se zobrazil seznam specifických databázových, tabulkových, sloupcových a rutinních oprávnění všech uživatelů. Všimněte si, že toto musíte spustit z prostředí, nikoli z příkazu MySQL Prompt.

mysql -u root --skip-column-names -A -e"SELECT CONCAT('SHOW GRANTS FOR ''',user,'''@''',Host,''';') FROM mysql.user WHERE user<>''" | mysql -u root --skip-column-names -A

Výhodou tohoto přístupu je, že nemusíte instalovat další software.

1
billyw

Pokud spravujete databáze často, pravděpodobně budete chtít dodržovat přísná oprávnění. Pomocí uložené procedury můžete rychle spustit kontrolu. Tento příklad práce v mariadb může vyžadovat Tweak pro práci se standardní verzí mysql.

Pomocí odpovědi od Mansur ALi s trochou Tweak přeskupení sloupců a přidáním v nějakém pořadí k lepší organizaci výstupu.

Použití rootovského přihlášení:

USE mysql;
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE ShowPrivs(start, end)
BEGIN
  SELECT Db, User, Host, Insert_priv, Update_priv, Delete_priv, Create_tmp_table_priv, Alter_priv FROM mysql.db order by Db, Host, User ASC;
END;
//

DELIMITER ;

Můžete změnit postup a místo toho zkontrolovat tabulku mysql.user.

Používání pomocí rootovského přihlášení:

USE mysql;
CALL ShowPrivs();

Použil jsem mysql workbench na Ubuntu ke spuštění části pro vytvoření procedury této odpovědi.

Zde stranou a trochu mimo toto téma, ale můžete také použít postup pro zobrazení neznámých hostitelů nebo uživatelů. Příklad pro neznámé počítače:

USE mysql;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE `ShowUnknownHosts`(IN Hosts_String VARCHAR(200))
BEGIN
  SELECT user,Host FROM user
  WHERE FIND_IN_SET(Host, Hosts_String) = 0;
END//

DELIMITER ;

Poznámka k použití: Zadejte řetězec hostitelů oddělených čárkami, takže se použije pouze jedna sada '':

CALL ShowUnknownHosts('knownhost1,knownhost2');

Mohli byste také vytvořit proměnnou sloupce zahrnutím jiného parametru do procedury a volat ji pomocí ShowUnknownHosts (user, 'user1, user2'); například.

0
Chris