it-swarm-eu.dev

MySQL InnoDB havárie post mortem

MySQL na mě dnes ráno havarovalo.

S výjimkou standardní MySQL zahrnutých databází vše, co používám, je InnoDB.

Pokusil jsem se restartovat démona MySQL, ale selhal to dvakrát.

Poté jsem restartoval celý server a MySQL začala správně a od té doby funguje dobře.

Soubor protokolu mysqld pro počáteční selhání obsahuje následující:

120927 10:21:05 mysqld_safe Number of processes running now: 0
120927 10:21:06 mysqld_safe mysqld restarted
120927 10:21:12 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
120927 10:21:12 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
120927 10:21:12 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
120927 10:21:12 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
120927 10:21:12 InnoDB: Using Linux native AIO
120927 10:21:13 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 4.0G
InnoDB: mmap(4395630592 bytes) failed; errno 12
120927 10:21:13 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
120927 10:21:13 InnoDB: Fatal error: cannot allocate memory for the buffer pool
120927 10:21:13 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
120927 10:21:13 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
120927 10:21:13 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
120927 10:21:13 [ERROR] Aborting

120927 10:21:13 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete

120927 10:21:13 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended

Při pokusu o restartování démona obsahuje soubor protokolu mysqld:

120927 10:43:44 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
120927 10:43:44 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
120927 10:43:44 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
120927 10:43:44 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
120927 10:43:44 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
120927 10:43:44 InnoDB: Using Linux native AIO
120927 10:43:44 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 4.0G
InnoDB: mmap(4395630592 bytes) failed; errno 12
120927 10:43:44 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
120927 10:43:44 InnoDB: Fatal error: cannot allocate memory for the buffer pool
120927 10:43:44 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
120927 10:43:44 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
120927 10:43:44 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
120927 10:43:44 [ERROR] Aborting

120927 10:43:44 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete

120927 10:43:44 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended

Po restartování serveru obsahuje soubor protokolu mysqld:

120927 10:46:11 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
120927 10:46:11 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
120927 10:46:11 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
120927 10:46:11 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
120927 10:46:11 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
120927 10:46:11 InnoDB: Using Linux native AIO
120927 10:46:11 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 4.0G
120927 10:46:11 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
120927 10:46:12 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
InnoDB: The log sequence number in ibdata files does not match
InnoDB: the log sequence number in the ib_logfiles!
120927 10:46:12 InnoDB: Database was not shut down normally!
InnoDB: Starting crash recovery.
InnoDB: Reading tablespace information from the .ibd files...
InnoDB: Restoring possible half-written data pages from the doublewrite
InnoDB: buffer...
120927 10:46:15 InnoDB: Waiting for the background threads to start
120927 10:46:16 InnoDB: 1.1.8 started; log sequence number 57665645675
120927 10:46:16 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
120927 10:46:16 [Note] /usr/libexec/mysqld: ready for connections.
Version: '5.5.21-cll' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 3306 MySQL Community Server (GPL) by Atomicorp

Nikdy jsem se nepokusil dešifrovat havarovaný soubor protokolu MySQL.

Používám verzi: 5.5.21-cll MySQL Community Server (GPL) od Atomicorp

Nějaké nápady, kde bych měl začít?

UPDATE: Z doporučení @ Michael-sqlbot jsem vytáhl syslog a našel toto:

Sep 27 10:20:58 ip-97-74-197-181 kernel: pcscd invoked oom-killer: gfp_mask=0xd0, order=0, oomkilladj=0
Sep 27 10:21:00 ip-97-74-197-181 kernel:
Sep 27 10:21:00 ip-97-74-197-181 kernel: Call Trace:
Sep 27 10:21:00 ip-97-74-197-181 kernel: [<ffffffff800c9f35>] out_of_memory+0x8e/0x2f3
Sep 27 10:21:00 ip-97-74-197-181 kernel: [<ffffffff8002dfc7>] __wake_up+0x38/0x4f
Sep 27 10:21:00 ip-97-74-197-181 kernel: [<ffffffff8000f67d>] __alloc_pages+0x27f/0x308
Sep 27 10:21:00 ip-97-74-197-181 kernel: [<ffffffff80017a84>] cache_grow+0x139/0x3c7
Sep 27 10:21:00 ip-97-74-197-181 kernel: [<ffffffff8005be28>] cache_alloc_refill+0x138/0x188
Sep 27 10:21:00 ip-97-74-197-181 kernel: [<ffffffff8000ad2e>] kmem_cache_alloc+0x6c/0x76
Sep 27 10:21:00 ip-97-74-197-181 kernel: [<ffffffff80012877>] getname+0x25/0x1c2
Sep 27 10:21:00 ip-97-74-197-181 kernel: [<ffffffff8001a04b>] do_sys_open+0x17/0xbe
Sep 27 10:21:00 ip-97-74-197-181 kernel: [<ffffffff8005d28d>] tracesys+0xd5/0xe0
Sep 27 10:21:00 ip-97-74-197-181 kernel:
Sep 27 10:21:11 ip-97-74-197-181 kernel: Mem-info:
Sep 27 10:21:20 ip-97-74-197-181 kernel: Node 0 DMA per-cpu:
Sep 27 10:21:27 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 0 hot: high 0, batch 1 used:0
Sep 27 10:21:38 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 0 cold: high 0, batch 1 used:0
Sep 27 10:21:49 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 1 hot: high 0, batch 1 used:0
Sep 27 10:21:49 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 1 cold: high 0, batch 1 used:0
Sep 27 10:21:49 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 2 hot: high 0, batch 1 used:0
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 2 cold: high 0, batch 1 used:0
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 3 hot: high 0, batch 1 used:0
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 3 cold: high 0, batch 1 used:0
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Node 0 DMA32 per-cpu:
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 0 hot: high 186, batch 31 used:60
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 0 cold: high 62, batch 15 used:57
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 1 hot: high 186, batch 31 used:139
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 1 cold: high 62, batch 15 used:61
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 2 hot: high 186, batch 31 used:47
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 2 cold: high 62, batch 15 used:57
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 3 hot: high 186, batch 31 used:52
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 3 cold: high 62, batch 15 used:53
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Node 0 Normal per-cpu:
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 0 hot: high 186, batch 31 used:29
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 0 cold: high 62, batch 15 used:17
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 1 hot: high 186, batch 31 used:178
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 1 cold: high 62, batch 15 used:52
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 2 hot: high 186, batch 31 used:22
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 2 cold: high 62, batch 15 used:59
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 3 hot: high 186, batch 31 used:71
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: cpu 3 cold: high 62, batch 15 used:54
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Node 0 HighMem per-cpu: empty
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Free pages:    41728kB (0kB HighMem)
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Active:1031140 inactive:970428 dirty:0 writeback:0 unstable:0 free:10432 slab:4277 mapped-file:801 mapped-anon:1993003 pagetables:11636
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Node 0 DMA free:10096kB min:12kB low:12kB high:16kB active:0kB inactive:0kB present:9700kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? yes
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: lowmem_reserve[]: 0 2965 8015 8015
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Node 0 DMA32 free:24424kB min:4236kB low:5292kB high:6352kB active:1544164kB inactive:1428756kB present:3037024kB pages_scanned:7185900 all_unreclaimable? yes
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 5050 5050
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Node 0 Normal free:7208kB min:7212kB low:9012kB high:10816kB active:2580172kB inactive:2453052kB present:5171200kB pages_scanned:12935183 all_unreclaimable? yes
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Node 0 HighMem free:0kB min:128kB low:128kB high:128kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Node 0 DMA: 6*4kB 3*8kB 4*16kB 4*32kB 4*64kB 5*128kB 1*256kB 1*512kB 0*1024kB 0*2048kB 2*4096kB = 10096kB
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Node 0 DMA32: 24*4kB 3*8kB 1*16kB 1*32kB 1*64kB 3*128kB 1*256kB 0*512kB 1*1024kB 1*2048kB 5*4096kB = 24424kB
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Node 0 Normal: 0*4kB 13*8kB 8*16kB 0*32kB 19*64kB 1*128kB 2*256kB 0*512kB 1*1024kB 0*2048kB 1*4096kB = 7208kB
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Node 0 HighMem: empty
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: 9391 pagecache pages
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Swap cache: add 5745145, delete 5744809, find 81873079/82270945, race 0+63
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Free swap = 0kB
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Total swap = 2096472kB
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Free swap:      0kB
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: 2359296 pages of RAM
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: 324458 reserved pages
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: 21388 pages shared
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: 336 pages swap cached
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Out of memory: Killed process 3044, UID 27, (mysqld).
28
Patrick

Mám dobré a špatné zprávy. Dobrou zprávou je, že váš souborový systém a mysql jsou pravděpodobně v pořádku ... ale zkontrolujte/var/log/syslog nebo ekvivalent, abyste viděli, co se ve vašem systému děje před 10:21:05.

Když byla zaznamenána první zpráva, kterou jste odeslali, váš server mysql již zemřel.

120927 10:21:05 mysqld_safe Number of processes running now: 0

Takže za předpokladu, že jste v protokolu chyb mysql nic nepřehlédli, řeknu, že se to nezřítilo a nezemřelo - ve skutečnosti bylo zabito.

Když si mysqld_safe (což je wrapper, ne samotný server) uvědomil, že server nebyl spuštěn a že server nebyl elegantně ukončen, restartoval ho za vás ...

120927 10:21:06 mysqld_safe mysqld restarted

... pak serverový démon zaznamenal některé normální spouštěcí zprávy ...

120927 10:21:12 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
120927 10:21:12 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
120927 10:21:12 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
120927 10:21:12 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
120927 10:21:12 InnoDB: Using Linux native AIO

... ale když mysqld požádal operační systém o přidělení 4 GB paměti pro fond vyrovnávacích pamětí InnoDB ...

120927 10:21:13 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 4.0G

... jádro řeklo "ne".

InnoDB: mmap(4395630592 bytes) failed; errno 12

Kontrola zdroje jádra:

#define ENOMEM   12 /* Out of memory */

To jo. Takže každá zpráva pod řádkem „selhalo; errno 12“ by se neměla brát v úvahu - jsou to všechny vedlejší účinky tohoto.

Ale znovu, všechny tyto věci se staly po první pád.

Můj nejlepší odhad je, že extrémní nedostatek paměti způsobil, že vaše jádro původně zabilo mysqld při pokusu o stabilizaci systému.

Přirozeně, cokoli způsobilo nedostatek paměti, bylo po restartu pryč. Server mysql byl schopen přidělit 4 GB pro fond vyrovnávacích pamětí InnoDB a vše by mělo být dobré, dokud to, co způsobí nedostatek paměti, způsobí jeho opětovné spuštění.

První odhad: Dětské procesy Apache běží amok.

34
Michael - sqlbot

To se mi nedávno stalo a toto vlákno bylo neocenitelné, protože mi pomohlo pochopit, co se děje.

Na Ubuntu 14.04 provozuji LAMP stack s 1GB Ram. Můj server se neustále zhroutil kvůli špičkám webového provozu. Pro mě se hraní s konfiguračním souborem mysql prodlužovalo jen tolik času, kdy jsem zažil další náhodný pád. K testování a opravě jsem nakonec použil nástroj Apache Ab:

ab -n 100 -c 10 http://gastonia.com/

10 souběžností (-c) bylo v pořádku, takže se zvyšoval, až dokud jsem nezasáhl 30 - bam - pád. Ustoupil jsem, dokud jsem nenašel číslo, které bylo bezpečné, a pak jsem upravil směrnici Apache's ServerLimit:

ServerLimit 20

Poté jsem mohl změnit -c na libovolné číslo, které jsem chtěl, a musím ještě zažít další pád.

Doufám, že to pomůže každému, kdo má stejný problém.

3
user658182

Po náhodném restartu Mysql_safe jsem měl v náhodných intervalech stejný problém jako původně zveřejněný plus opakující se poškození InnoDB.

Obvykle jsem byl schopen restartovat Mysql tak, že jsem nejprve zastavil Apache.

Po přečtení tohoto příspěvku jsem se podíval do svých logů syslogu a našel jsem: kernel: Nedostatek paměti: Zabijte proces 19468 (mysqld) skóre 256 nebo obětujte dítě Se stejným časovým razítkem jako záhadná chyba mysql.

Také jsem to přizpůsobil zábleskům provozu a hromadám procesů httpd (Apache). Zmenšil jsem velikost fondu innoDB, trochu jsem zvětšil velikost swapu a omezil maximální počet procesů Apache pro případ.

1
Miky

když máš

Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Swap cache: add 5745145, delete 5744809, find 81873079/82270945, race 0+63
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Free swap = 0kB
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Total swap = 2096472kB
Sep 27 10:21:52 ip-97-74-197-181 kernel: Free swap:      0kB

zkuste zjistit, jaké procesy konzumují vaši paměť a vyměňovat:

for file in /proc/*/status ; do awk '/VmSwap|Name/{printf $2 " " $3}END{ print ""}' $file; done | sort -k 2 -n -r | less

pak je všechny zabijte:

ps -ef | grep eatingprocess | grep -v grep | awk '{print $2}' | xargs kill -9