it-swarm-eu.dev

„Kopírování do tabulky tmp“ velmi pomalu

Toto je můj příklad dotazu:

SELECT
  nickname, 
  CASE class_id
   WHEN 1 THEN 'Druid'
   WHEN 2 THEN 'Necromancer'
   WHEN 3 THEN 'Mage'
   WHEN 4 THEN 'Priest'
   WHEN 5 THEN 'Warrior'
   WHEN 6 THEN 'Stalker'
   WHEN 7 THEN 'Paladin'
   WHEN 8 THEN 'Psionic'
  END class_name,
  ROUND(AVG(level),2) level,
  ROUND(AVG(tabard_id),2) tabard,
  CASE rank_id
   WHEN 1 THEN 'Leader'
   WHEN 2 THEN 'Officer'
   WHEN 3 THEN 'Veteran'
   WHEN 4 THEN 'HonoryMember'
   WHEN 5 THEN 'OrdinaryMember'
   WHEN 6 THEN 'Alt'
   WHEN 7 THEN 'Apprentice'
   WHEN 8 THEN 'Penalty'
  END rank_name,
  ROUND(AVG(loyality),2) loyality,
  ROUND((MAX(authority)-MIN(authority))/AVG(tabard_id)) authority_effective,
  MAX(authority)-MIN(authority) authority_delta,
  MIN(authority) authority_begin,
  MAX(authority) authority_end
FROM users
  LEFT JOIN level_history ON level_history.users_id = users.id
  LEFT JOIN tabard_history ON tabard_history.users_id = users.id
  LEFT JOIN rank_history ON rank_history.users_id = users.id
  LEFT JOIN loyality_history ON loyality_history.users_id = users.id
  LEFT JOIN authority_history ON authority_history.users_id = users.id
  LEFT JOIN guilds_has_users ON guilds_has_users.users_id = users.id
  LEFT JOIN report ON report.id = authority_history.report_id
   AND report.id = level_history.report_id
   AND report.id = loyality_history.report_id
   AND report.id = rank_history.report_id
   AND report.id = tabard_history.report_id
WHERE report.date BETWEEN '2011-10-24 00:00:00' AND '2011-10-30 23:59:59'
 AND guilds_has_users.active = 1
GROUP BY users.id;

Vysvětlete tento výběr:

id select_type  table        type  possible_keys                      key             key_len  ref                      rows  Extra
1  SIMPLE    guilds_has_users  ref   fk_guilds_has_users_users1,active_IDX          active_IDX          1     const                     139   Using where; Using temporary; Using filesort
1  SIMPLE    users        eq_ref PRIMARY                         PRIMARY           4     z92985_orlandino.guilds_has_users.users_id  1  
1  SIMPLE    level_history    ref   fk_level_history_users1,fk_level_history_report1,u...  fk_level_history_users1   4     z92985_orlandino.guilds_has_users.users_id  1    Using where
1  SIMPLE    report       eq_ref PRIMARY,date_IDX,id_date_IDX               PRIMARY           4     z92985_orlandino.level_history.report_id   1    Using where
1  SIMPLE    tabard_history   ref   fk_tabard_history_users1,fk_tabard_history_report1...  fk_tabard_history_users1   4     z92985_orlandino.level_history.users_id    1    Using where
1  SIMPLE    rank_history    ref   fk_rank_history_users1,fk_rank_history_report1,use...  fk_rank_history_users1    4     z92985_orlandino.users.id           1    Using where
1  SIMPLE    loyality_history  ref   fk_loyality_history_users1,fk_loyality_history_rep...  fk_loyality_history_users1  4     z92985_orlandino.rank_history.users_id    1    Using where
1  SIMPLE    authority_history  ref   fk_authority_history_users1,fk_authority_history_r...  fk_authority_history_users1 4     z92985_orlandino.level_history.users_id    1    Using where

Profilování tohoto výběru mi říká:

(139 total, Query took 4.4918 sec)
Copying to tmp table 4.488318

A některé informace o proměnných MySQL:

SHOW VARIABLES LIKE '%buffer%';

Variable_name       Value
bulk_insert_buffer_size  8388608
join_buffer_size      131072
key_buffer_size      12884901888
myisam_sort_buffer_size  8388608
net_buffer_length     16384
preload_buffer_size    32768
read_buffer_size      131072
read_rnd_buffer_size    25165824
sort_buffer_size      2097144
sql_buffer_result     OFF

Proč je kopírování do tabulky tmp tak pomalé? Jak zvýšit rychlost dotazu?

PS: Nemohu nakonfigurovat MySQL, protože to můj poskytovatel hostování neumožňuje.

15
Gofrolist

Možná budete muset zkusit nastavit určité proměnné v rámci vaší relace

Tyto konkrétní hodnoty mohou být příliš malé, aby vaše připojení DB mohlo efektivně splnit dotaz. Lze je nastavit takto:

 • Chcete-li zjistit, jaké hodnoty mají tato nastavení v současné době následující:
  • SHOW VARIABLES LIKE 'max_heap_table_size';
  • SHOW VARIABLES LIKE 'tmp_table_size';
 • Chcete-li nastavit max_heap_table_size na 64M, postupujte takto:
  • SET max_heap_table_size = 1024 * 1024 * 64;
 • Chcete-li nastavit tmp_table_size na 32M, postupujte takto:
  • SET tmp_table_size = 1024 * 1024 * 32;

Podívejte se prosím na dokumentaci MySQL o použití tabulky temp

Pokud nemůžete tyto hodnoty nastavit ve své vlastní relaci, obraťte se na svého poskytovatele hostingu a dynamicky je nastavte ve svém my.cnf.

Pokusit se !!!

22
RolandoMySQLDBA

Můžete dotaz omezit pouze na ty tabulky, které jsou nezbytně nutné k vytvoření vašeho výstupu, nebo rozdělit dotaz do několika samostatných dotazů, abyste vytáhli různé části informací?

Možná zjistíte, že spuštění tří samostatných dotazů na vaše data bude rychlejší než spuštění jednoho velkého - zejména když se vaše databáze začne rozrůstat na desítky a stovky tisíc řádků.

Z vlastní práce jsem si také všiml, že LEFT JOIN dotazy nemusí být nutně nejúčinnější, takže je používejte pouze v nezbytných případech ...

Doufám, že to pomůže :)

5
Dave Rix