it-swarm-eu.dev

Jak zobrazím binlog_format na serveru MySQL?

Jak zobrazím binlog_format na serveru MySQL?

A pokud se mi nelíbí, jak to nastavím na XX natrvalo?

Kde XX je STATEMENT, ROW nebo MIXED.

18
Nifle

Matt Healy odpověděl na otázku, jak zobrazit/nastavit formát od klienta mysql (na spuštěném serveru) pomocí SET GLOBAL binlog_format = [STATEMENT|ROW|MIXED]

Chcete-li hodnotu trvale nastavit a za předpokladu, že máte přístup k souboru my.cnf, přidejte:

[mysqld]
...

binlog_format=XX

...

a restartujte server.

14
Derek Downey

Zobrazení aktuální hodnoty binlog_format:

mysql> show variables like 'binlog_format';
+---------------+-----------+
| Variable_name | Value     |
+---------------+-----------+
| binlog_format | STATEMENT |
+---------------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)

Chcete-li to změnit:

mysql> SET GLOBAL binlog_format = 'STATEMENT';
mysql> SET GLOBAL binlog_format = 'ROW';
mysql> SET GLOBAL binlog_format = 'MIXED';

Zdroj: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/binary-log-setting.html

28
Matt Healy