it-swarm-eu.dev

Jak získat pouze měsíc od MySQL data / času?

Na serveru MySQL mám řádky, které mají datum mého vytvořeného obsahu.
Příklad: 2013-03-17 02:53:47

Prozatím používám:

$date = $fetch[thedaterownamegoeshere];

<?php echo $date; ?>

Ale místo získání plného obsahu data (2013-03-17 02:53:47), Rád bych získal pouze měsíc - v tomto příkladu si přeji mít jako výsledek číslo „03“. Jak to mohu udělat?

7
bazaglia

NÁVRH # 1

Můžete použít funkci MONTH ()

mysql> select MONTH(NOW());
+--------------+
| MONTH(NOW()) |
+--------------+
|      3 |
+--------------+
1 row in set (0.03 sec)

mysql> select MONTH('2013-03-17 02:53:47');
+------------------------------+
| MONTH('2013-03-17 02:53:47') |
+------------------------------+
|              3 |
+------------------------------+
1 row in set (0.04 sec)

mysql>

Do příkazu SQL, který používáte, byste museli vložit funkci MONTH.

NÁVRH # 2

Můžete také zkusit PHP Date Function

$month = date("m",$date)

Také DATE_FORMAT(date_column, '%c') získáme '3' Jako výsledek a DATE_FORMAT(date_column, '%m') získáme '03' Jako výsledek.

10
RolandoMySQLDBA

To bude fungovat pro vás.

 $date = date('M', strtotime($fetch['thedaterownamegoeshere']));
0
shekhar jadhav