it-swarm-eu.dev

Jak zastavíte MySQL na Mac OS?

Nainstaloval jsem MySQL přes MacPorts . Co je to příkaz, který potřebuji k zastavení serveru (musím otestovat, jak se moje aplikace chová, když je MySQL mrtvý)?

171
Laurie Young

Existují různé případy v závislosti na tom, zda jste nainstalovali MySQL s oficiálním binárním instalátorem pomocí MacPorts , nebo pomocí Homebrew :

MacPorts

Sudo launchctl unload -w /Library/LaunchDaemons/org.macports.mysql.plist
Sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/org.macports.mysql.plist

Poznámka: toto je trvalé po restartu.

Homebrew

launchctl unload -w ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.mysql.plist
launchctl load -w ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.mysql.plist

Binární instalační program

Sudo /Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM stop
Sudo /Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM start
Sudo /Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM restart
350
mloughran

Pro ty, kteří používali homebrew k instalaci MySQL, použijte následující příkazy pro spuštění, zastavení nebo restart MySQL

Začátek vaření

/usr/local/bin/mysql.server start

Brew restart

/usr/local/bin/mysql.server restart

Zastavení varu

/usr/local/bin/mysql.server stop
122
pjammer

Vždy můžete použít příkaz "mysqladmin shutdown"

60
Rimantas

Pokud používáte homebrew můžete použít

brew services restart mysql
brew services start mysql
brew services stop mysql

seznam dostupných služeb 

brew services list
27
Jan

Zastavit Sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server

17
Moesio

Sudo /opt/local/etc/LaunchDaemons/org.macports.mysql5/mysql5.wrapper stop

Zde můžete také použít start a restart. Našel jsem to při pohledu na obsah /Library/LaunchDaemons/org.macports.mysql.plist.

14
katy lavallee

Zřejmě chcete:

Sudo /Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM stop

Další informace naleznete v souboru Jeez People, Stop Fretting Over Installation RMagic.

12
Dan

Snaž se 

Sudo <path to mysql>/support-files/mysql.server start
Sudo <path to mysql>/support-files/mysql.server stop

Další pokus:

Sudo /Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM start
Sudo /Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM stop<br>
Sudo /Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM restart

Zjistil jsem však, že druhá možnost fungovala pouze (OS X 10.6, MySQL 5.1.50), pokud byl soubor .plist načten:

Sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/com.mysql.mysqld.plist

PS: Také jsem zjistil, že jsem potřeboval vypustit .plist, abych získal nepříbuznou instalaci MAMP - MySQL, aby se správně spustil/zastavil. Po spuštění běží MAMP-MySQL v pořádku:

Sudo launchctl unload -w /Library/LaunchDaemons/com.mysql.mysqld.plist

9
zack

Na mém mac osx yosemite 10.10. Tento příkaz pracoval:

Sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/com.mysql.mysql.plist
Sudo launchctl unload -w /Library/LaunchDaemons/com.mysql.mysql.plist

Soubor mysql můžete najít ve složce/Library/LaunchDaemons /

7
Duc Chi

Použití:

Sudo mysqladmin shutdown --user=*user* --password=*password*

Člověk by se pravděpodobně mohl dostat pryč s použitím Sudo . User může být například root (tj. Kořenový uživatel MySQL).

5
Steve

No, pokud vše ostatní selže, můžete si jen vzít bezohledný přístup a zabít proces spuštěný MySQL ručně.

To znamená,

ps -Af

seznam všech procesů, pak "kill <pid>" kde <pid> je id procesu procesoru MySQL (mysqld).

4
John Montgomery

Poslední OSX (10.8) a mysql 5.6, soubor je pod Launch Daemons a je com.Oracle.oss.mysql.mysqld.plist. Představuje možnost v části Možnosti systému, obvykle v dolní části seznamu. Takže jděte do nastavení systému, klikněte na Mysql a vypněte jej z pole možností. https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/cs/osx-installation-launchd.html

3
ppostma1

Pro mě je to práce s "mysql5"

Sudo launchctl unload -w /Library/LaunchDaemons/org.macports.mysql5.plist
Sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/org.macports.mysql5.plist
2
Allisone

Na OSX Snow Leopard

launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/org.mysql.mysqld.plist
1
sweetfa

Po vyzkoušení všech těch příkazových řádků, a to není práce.Musím udělat následující věci:

mv /usr/local/Cellar/mysql/5.7.16/bin/mysqld /usr/local/Cellar/mysql/5.7.16/bin/mysqld.bak
mysql.server stop

Tímto způsobem funguje proces mysqld. ale /var/log/system.log má spoustu odpadků:

Jul  9 14:10:54 xxx com.Apple.xpc.launchd[1] (homebrew.mxcl.mysql[78049]): Service exited with abnormal code: 1
Jul  9 14:10:54 xxx com.Apple.xpc.launchd[1] (homebrew.mxcl.mysql): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
0
bronze man

Pokud jste nainstalovali balíček MySQL 5 s MacPorts:

Sudo launchctl  unload -w /Library/LaunchDaemons/org.macports.mysql.plist 

Nebo 

Sudo launchctl  unload -w /Library/LaunchDaemons/org.macports.mysql5-devel.plist 

pokud jste nainstalovali balíček mysql5-devel.

0
Bartosz Blimke

mysql> zobrazit proměnné, kde proměnné jméno jako '% dir%';

| datadir |/opt/local/var/db/mysql5/|

0
Jack Peng

Nainstaloval jsem mysql5 a mysql55 přes macports. Uvedené soubory jsou zde umístěny na následujících místech:

(mysql55-server) /opt/local/etc/LaunchDaemons/org.macports.mysql55-server/org.macports.mysql55-server.plist

(mysql5) /opt/local/etc/LaunchDaemons/org.macports.mysql5/org.macports.mysql5.plist

Takové zastavení těchto prací:

mysql55-server:

Sudo launchctl unload -w /opt/local/etc/LaunchDaemons/org.macports.mysql55-server/org.macports.mysql55-server.plist

mysql5:

Sudo launchctl unload -w /opt/local/etc/LaunchDaemons/org.macports.mysql5/org.macports.mysql5.plist 

Můžete zkontrolovat, zda služba stále běží:

ps ax | grep mysql

Dále si můžete zkontrolovat soubory protokolu v mém případě zde:

mysql55-server

Sudo tail -n 100 /opt/local/var/db/mysql55/<MyName>-MacBook-Pro.local.err
...
130213 08:56:41 mysqld_safe mysqld from pid file /opt/local/var/db/mysql55/<MyName>-MacBook-Pro.local.pid ended

mysql5:

Sudo tail -n 100 /opt/local/var/db/mysql5/<MyName>-MacBook-Pro.local.err
...
130213 09:23:57  mysqld ended
0
Manuel_B