it-swarm-eu.dev

Jak protokolovat podrobný výstup z mysqldump?

Obvykle uložíte podrobný výstup příkazu Linux, jako je tento:

# command > output.txt

Když ale použijete příkaz jako mysqldump, volba > Vydá výpis databázových tabulek do požadovaného souboru:

# mysqldump --username=whatever --password=whatever -h localhost database > dump.sql

Pokud přidáte možnost -v (Podrobně) do mysqldump, vydá nápovědu informace o tom, co příkaz dělá. Jak uložím tento podrobný výstup do souboru, protože volba > Se používá k výstupu informací z databázové tabulky do souboru?

Přesněji řečeno, ukládám výstup jedné databáze do jiné databáze, jako je tato:

mysqldump -alv -h 123.123.123.123 --user=username [email protected] --add-drop-table databasename | mysql --user=username [email protected] -h localhost localdatabase

Vyzkoušel jsem následující, ale výstupní soubor byl nakonec prázdný

mysqldump -alv -h 123.123.123.123 --user = uživatelské jméno --password = p @ ssw0rd - název_databáze tabulky_dat | mysql --user = uživatelské jméno --password = p @ ssw0rd -h localhost localdatabase> output.log

Vyzkoušejte také následující, ale přesměroval informace o databázi na output.log namísto cílové databáze:

mysqldump -alv -h 123.123.123.123 --user=username [email protected] --add-drop-table databasename > output.log | mysql --user=username [email protected] -h localhost localdatabase

A nevidím žádnou možnost --log-file=FILE Pro mysqldump.

11
Jake Wilson

Vaše první mysqldump vytvoří tabulkové struktury a INSERTs a vloží je do dump.sql.

Váš druhý výpis je vzdálený výpis, který je veden přímo do mysql v localhost.

Pokud se pokoušíte zachytit jakýkoli výstup na základě chyb, zkuste toto:

mysqldump -alv -h 123.123.123.123 --user=username [email protected] --add-drop-table databasename 2> output.log | mysql --user=username [email protected] -h localhost localdatabase

Použitím 2> zachytí jakýkoli výstup založený na chybách (aka stderr). Mysqldump by měl stále přenášet normální výstup z konzoly (aka stdout) na další relaci mysql a načítat data podle plánu.

PŘÍKLAD: Mám na svém počítači malou databázi nazvanou ukázka.

Spustil jsem to:

C:\LWDBA>mysqldump -u... -p... --verbose sample 2>sample.txt > sample.sql

C:\LWDBA>type sample.txt
-- Connecting to localhost...
-- Retrieving table structure for table users...
-- Sending SELECT query...
-- Retrieving rows...
-- Disconnecting from localhost...

C:\LWDBA>type sample.sql
-- MySQL dump 10.13 Distrib 5.5.12, for Win64 (x86)
--
-- Host: localhost  Database: sample
-- ------------------------------------------------------
-- Server version    5.5.12-log

/*!40101 SET @[email protected]@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @[email protected]@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @[email protected]@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @[email protected]@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @[email protected]@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @[email protected]@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @[email protected]@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @[email protected]@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table `users`
--

DROP TABLE IF EXISTS `users`;
/*!40101 SET @saved_cs_client   = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `users` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `users_tbl_points` int(11) NOT NULL,
 `users_tbl_rank` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `users_tbl_points` (`users_tbl_points`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=31 DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `users`
--

LOCK TABLES `users` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `users` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `users` VALUES (1,785523,9),(2,443080,20),(3,858830,7),(4,964909,3),(5,248056,24),
(6,345553,21),(7,983596,2),(8,881325,6),(9,455836,19),(10,635204,16),(11,808514,8),
(12,136960,28),(13,259255,22),(14,885399,5),(15,649229,15),(16,589948,18),(17,2055,30),
(18,240429,25),(19,195981,26),(20,258620,23),(21,705158,12),(22,749931,11),(23,634182,17),
(24,921117,4),(25,703038,13),(26,751842,10),(27,650093,14),(28,994943,1),(29,24437,29),
(30,137355,27);
/*!40000 ALTER TABLE `users` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET [email protected]_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET [email protected]_SQL_MODE */;
/*!40014 SET [email protected]_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET [email protected]_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET [email protected]_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET [email protected]_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET [email protected]_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET [email protected]_SQL_NOTES */;

-- Dump completed on 2012-03-02 15:49:54

C:\LWDBA>

Pokusit se !!!

9
RolandoMySQLDBA

mysqldump -v výstupy do stderrového proudu, takže to stačí přesměrovat

mysqldump -alv -h 123.123.123.123 --user=username [email protected] --add-drop-table databasename 2> dump.log | mysql --user=username [email protected] -h localhost localdatabase

příklad

 [email protected]: ~ > mysqldump -v -u root mysql > /dev/null 2> output.log
 [email protected]: ~ > cat output.log 
 -- Connecting to localhost...
 -- Retrieving table structure for table columns_priv...
 -- Sending SELECT query...
 -- Retrieving rows...
 -- Retrieving table structure for table db...
3
R. S.