it-swarm-eu.dev

Jak mohu změnit výchozí paměťový modul v phpmyadminu?

InnoDB používám téměř výhradně ve svých aplikacích. Pokud však při sestavování stolu nebudu opatrný, zapomenu jej změnit a phpmyadmin mě drží s MyISAM. Existuje způsob, jak změnit výchozí paměťový modul?

28
Kaji

Musíte přidat řádek default-storage-engine = InnoDB pod [mysqld] část vašeho konfiguračního souboru mysql (my.cnf nebo my.ini v závislosti na operačním systému) a restartujte službu mysqld.

Nevěřím, že to můžete změnit pomocí PhpMyAdmin.

21
BenV
UPDATE `GLOBAL_VARIABLES` 
SET `VARIABLE_VALUE`="InnoDB" 
WHERE `VARIABLE_NAME`="DEFAULT_STORAGE_ENGINE"
2
Owen Parker

Tato odpověď je trochu pozdě, ale mohla by pomoci ostatním. Pokud se bojíte něco na serveru MySQL pokazit, můžete při vytváření tabulky z phpMyAdmin změnit výchozí engine. Výchozí výběrový tvůrce pro motory MySQL je tato funkce pod StorageEngine.class.php ve složkách libraries (ve phpMyAdmin 3.5.8.2):

<?php
/**
 * returns HTML code for storage engine select box
 *
 * @param string $name          The name of the select form element
 * @param string $id           The ID of the form field
 * @param string $selected        The selected engine
 * @param boolean $offerUnavailableEngines Should unavailable storage engines be offered?
 *
 * @static
 * @return string html selectbox
 */
static public function getHtmlSelect($name = 'engine', $id = null,
 $selected = null, $offerUnavailableEngines = false)
{
  $selected  = strtolower($selected);
  $output   = '<select name="' . $name . '"'
    . (empty($id) ? '' : ' id="' . $id . '"') . '>' . "\n";

  foreach (PMA_StorageEngine::getStorageEngines() as $key => $details) {
    // Don't show PERFORMANCE_SCHEMA engine (MySQL 5.5)
    // Don't show MyISAM for Drizzle (allowed only for temporary tables)
    if (! $offerUnavailableEngines
      && ($details['Support'] == 'NO'
      || $details['Support'] == 'DISABLED'
      || $details['Engine'] == 'PERFORMANCE_SCHEMA')
      || (PMA_DRIZZLE && $details['Engine'] == 'MyISAM')
    ) {
      continue;
    }

    $output .= '  <option value="' . htmlspecialchars($key). '"'
      . (empty($details['Comment'])
        ? '' : ' title="' . htmlspecialchars($details['Comment']) . '"')
      . (strtolower($key) == $selected || (empty($selected) && $details['Support'] == 'DEFAULT')
        ? ' selected="selected"' : '') . '>' . "\n"
      . '    ' . htmlspecialchars($details['Engine']) . "\n"
      . '  </option>' . "\n";
  }
  $output .= '</select>' . "\n";
  return $output;
}

Tento výběr je vyplněn z následujícího dotazu:

SHOW STORAGE ENGINES

Následující kód vybírá výchozí stroj nastavený konfiguračním souborem MySQL:

(empty($selected) && $details['Support'] == 'DEFAULT')

Můžeme to však změnit tak, aby byl vybrán jako výchozí motor InnoDB:

(empty($selected) && $details['Engine'] == 'InnoDB')
1
machineaddict