it-swarm-eu.dev

Jak mohu určit velikost souboru výpisu před dumpingem?

Jak mohu určit nebo odhadnout velikost souboru výpisu SQL před použitím něco jako mysqldump?

26
Micah Bolen

Spusťte prosím tento dotaz:

SELECT
    Data_BB / POWER(1024,1) Data_KB,
    Data_BB / POWER(1024,2) Data_MB,
    Data_BB / POWER(1024,3) Data_GB
FROM (SELECT SUM(data_length) Data_BB FROM information_schema.tables
WHERE table_schema NOT IN ('information_schema','performance_schema','mysql')) A;

To vám dá postavu na parkovišti. Sloupec index_length se nepoužívá, protože mysqldump nevypisuje indexy, pouze data. Chcete-li být v bezpečí, měli byste to vždy okamžitě rozbalit:

mysqldump --all-databases --routines --triggers | gzip > MySQLData.sql.gz

Pokusit se !!!

29
RolandoMySQLDBA