it-swarm-eu.dev

Jak importovat soubor .sql do MySQL?

Snažím se importovat soubor .sql pomocí MySQL Workbench a dostanu tuto chybu:

ERROR 1046 (3D000) at line 28: No database selected

Nejprve jsem vytvořil prázdnou databázi nazvanou se stejným názvem jako soubor .sql, ale nefunguje to. Zkoušel jsem to také s příkazovým klientem mysql pomocí:

mysqldump -u root database > file.sql 

Ale říká, že v mé syntaxi SQL došlo k chybě. Navíc nevím cestu, kam musím nastavit file.sql.

41
Barbara Dreamer

odpověď juergen d je samozřejmě správná; s ohledem na vaši chybovou zprávu však můžete také přidat do svého souboru SQL na začátku řádku, například:

USE your_database_name;

To by také mělo udělat úlohu a umožnit vám import pod Workbench.

Pokud používáte mysqldump, exportovaný soubor bude uložen do aktuální složky. Nezáleží na tom, jakou cestou to je. Právě při importu z příkazového řádku musíte být ve stejné složce nebo zadat cestu k souboru. To však neplatí, pokud používáte vizuální nástroj, jako je Workbench, kde přesto musíte vybrat soubor ze stromu složek.

5
tamashumi

Vývozní:

mysqldump -u username –-password=your_password database_name > file.sql

Import:

mysql -u username –-password=your_password database_name < file.sql 
56
juergen d

Soubor .sql můžete také importovat jako již připojeného uživatele do databáze:

mysql> use your_database_name;

mysql> source file.sql;
34
tdaget

Další způsob importu souborů výpisu, když source <filename> nefunguje, je následující:

výpis

~> mysqldump --user=<user> --password=<password> <db_name> > <export_file_name>.sql

Import

> mysql -u <user> -p <pass> <db_name>
mysql> USE <db_name>;  (if you didn't already select)
mysql> \. ~/<export_file_name>.sql
6
Mike S.

Chybí vám heslo v příkazu. Použijte následující.

mysql --u [username] --password=[password] [database name] < [dump file]
2
Nitesh

Pro Windows v instalačním adresáři serveru MySQL (např. C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5), v my.ini file, přidejte následující řádek pod [mysqld] v sekci server:

max_allowed_packet = 16M

A uložte změny. (Pokud nemáte dovoleno ukládat, zkopírujte a vložte na plochu a znovu upravte, pak vložte do stejného umístění.)

Poté restartujte server MySQL.

1
user24439