it-swarm-eu.dev

Jak exportovat databázi mysql na základě podmínky kde

Potřebuji exportovat data a strukturu tabulky, ale data musí mít specifickou podmínku (WHERE status = 0 a id> 20).

Jak exportovat databázi mysql na základě podmínky z phpMyAdmin nebo cokoli.

12
Somnath Muluk

Použití SQL z příkazového řádku mysql:

SELECT * from YOURTABLE
WHERE status=0 and id>20
INTO OUTFILE 'yourtable.csv'
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n';

nebo pomocí mysqldump s volbou --where =:

mysqldump -u youruser -p yourdbname yourtablename --where="status=0 and id>20">yourtable.sql

Pomocí phpMyAdmin můžete spustit dotaz v GUI a kliknout na "export" pod sadou resultset.

11
Philᵀᴹ