it-swarm-eu.dev

Existující záznamy nahradil výpis tabulky mysql při importu

Vzal jsem skládku pomocí mysqldump ..

mysqldump -u... -p... mydb t1 > mydb_table.sql

Pak jsem importoval výpis z jiné databáze, která měla stejnou tabulku, ale různé záznamy ..

mysql -u...-p... mydb < mydb_tables.sql

Importující db měl záznamy z primárního klíče 1 až 1000 a exportující db měl 5 000 až 10 000 ..

Ale při importu byly stávající záznamy, tj. 1 až 1000 odstraněny.

Jak? Proč? Pokud je to výchozí chování, jaké možnosti mohu dát výpisu, aby se to nedovolilo příště ..

9
Rajat Singhal

Myšldldump ve výchozím nastavení vypustí tabulku. Měli byste zadat --no-create-info tato možnost:

mysqldump -u... -p... --no-create-info --skip-extended-insert mydb t1 > mydb_table.sql

Tímto způsobem máte k dispozici pouze přílohy. Použitím --skip-extended-insert vloží po jednom řádku. Tato pomoc se zabývá duplicitními problémy, ale budete mít import takto:

mysql -u...-p... --force mydb < mydb_tables.sql

The --force volba je pouze za účelem pokračování VLOŽENÍ v případě, že dojde k duplicitnímu klíči. V takovém případě je chyba porušující INSERT ignorována a pokračuje na další INSERT.

11
RolandoMySQLDBA