it-swarm-eu.dev

aktivita protokolování mysql od konkrétního uživatele nebo ip

Mám server mysql.

K serveru přistupuje moje aplikace a externí auditor (osoba používající pracovní stůl mysql). Auditor má specifické uživatelské jméno a heslo a vyhrazenou IP a je udělen pouze pro vybraná oprávnění.

Musím se přihlásit od auditora. Je to možné nějak? Pokud ne, mohu protokolovat balíčky, které přicházejí ze sítě?

8
darpet

Mohli byste použít obecný protokol. Ve skutečnosti byste měli zkusit použít tabulkovou verzi MySQL obecného protokolu.

Pokud spustíte toto:

SHOW CREATE TABLE mysql.general_log\G

Měli byste vidět něco takového:

mysql> show create table mysql.general_log\G
*************************** 1. row ***************************
    Table: general_log
Create Table: CREATE TABLE `general_log` (
 `event_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
 `user_Host` mediumtext NOT NULL,
 `thread_id` int(11) NOT NULL,
 `server_id` int(10) unsigned NOT NULL,
 `command_type` varchar(64) NOT NULL,
 `argument` mediumtext NOT NULL
) ENGINE=CSV DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='General log'
1 row in set (0.14 sec)

mysql>

The user_Host sloupec zaznamená uživatele MySQL a IP adresu/DNS jméno, ze kterého příkaz vyšel.

Pravděpodobně právě teď říkáte: „Ta tabulka je soubor CSV. Musel bych ji analyzovat.“ To je pravda, museli byste. Věděli jste však, že ji můžete převést na tabulku MyISAM? Vlastně jsem to vyzkoušel pro jednoho z mých zaměstnavatelů pro hostování DB a napsal jsem příspěvek s vysvětlením (viz Feb 24, 2011 poslat níže).

Zde jsou základní kroky:

 1. Vytvořte tabulku mysql.general_log MyISAM

  Spusťte následující:

  CREATE TABLE mysql.general_log_original LIKE mysql.general_log;
  ALTER TABLE mysql.general_log ENGINE=MyISAM;
  ALTER TABLE mysql.general_log ADD INDEX (event_time);
  
 2. Povolit obecný protokol

  Přidejte následující k /etc/my.cnf

  [mysqld]
  log-output=TABLE
  general-log
  

  Pokud chcete také textovou verzi obecného protokolu, přidejte toto:

  [mysqld]
  log-output=TABLE,FILE
  general-log
  general-log-file=/var/log/mysql_general.log
  
 3. Restartujte mysql

  Jednoduše spusťte service mysql restart

Mám mnoho příspěvků o používání obecného protokolu a pomalého protokolu jako tabulek MyISAM:

CAVEAT

MySQL 5.5.28 nedávno představilo plugin protokolu auditu a jak jej nainstalovat .

Zde jsou možnosti

Jsou to pro mě nové, takže nemám v tuto chvíli na zásuvném modulu protokolu auditu žádné výhody ani nevýhody.

9
RolandoMySQLDBA