it-swarm-eu.dev

Odebrání nabídky Moje stránky z Admin

Snažím se najít řešení, jak odstranit nabídku „Moje stránky“, která je součástí sekce Dashboard více instalací. Nějaké nápady, které háky použít?

enter image description here

3
TARMAK

remove_submenu_page můžete použít k jeho odstranění. Nezapomeňte, že pokud tuto adresu ručně zadáte, nebrání to návštěvě této stránky.

function adjust_the_wp_menu() {
    $page = remove_submenu_page( 'index.php', 'my-sites.php' );
}
add_action( 'admin_menu', 'adjust_the_wp_menu', 999 );

Na příkladu z remove_submenu_page stránky Codex .

2
Milo