it-swarm-eu.dev

Jak automaticky registrovat widgety na nový blog?

Existuje způsob, jak automaticky registrovat widgety, když je nový web registrován s nastavením více stránek? Např. uvnitř wpmu_new_blog?

2
grm

Ve vašem souboru functions.php soubor můžete zkontrolovat, zda je nainstalován poprvé na tomto blogu. To lze provést pomocí volby. Možnost může být nastavena na příznak, že je instalována.

Tato volba, která signalizuje, že je instalace imanentní, může být použita v háčku init společného řezu, aby bylo možné označit automatickou registraci widgetů. Widgety mohou být registrovány pomocí wp_set_sidebars_widgets () . Poté, co je to hotovo, zabijte vlajku.

Mějte na paměti, že přepínání motivů zabíjí konfiguraci widgetů. Toto je tedy pouze pro první použití.

Úplný pracovní příklad o tom, jak registrovat widgety na aktivaci motivu, naleznete v tématu Téma pro opětovné načtení tématu . Je k dispozici ke stažení.

1
hakre