it-swarm-eu.dev

Jak spustit server MongoDB při spuštění systému?

Při každém restartu systému musím spustit server MongoDB. Jak jej nakonfiguruji tak, aby začal se svým OS? Jsem na Ubuntu 11.04.

94
Pankaj

Měl jsem stejný „problém“ na Debian jessie a moje jednoduché řešení je:

systemctl enable mongod.service

Myslím, že v Ubuntu je to stejné.

-- UPRAVIT --

Podle komentářů funguje i na Ubuntu. Na Ubuntu 18.04 LTS se zdá být toto řešení:

systemctl enable mongodb.service

Díky @Adam. Možná změnili název služby

147
Biber

Pokud nainstalujete MongoDB pomocí nástroje Advanced Packaging Tool (apt), nakonfiguruje spouštěcí skripty tak, aby při spuštění systému automaticky spouštěly Mongo.

Kroky jsou následující: Nejprve nakonfigurujte apt , aby bylo možné stáhnout balíček Mongo:

Sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10
Sudo nano /etc/apt/sources.list

Přidejte tento řádek do sources.list a poté uložte:

deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart dist 10gen

Poté stáhněte a nainstalujte Mongo pomocí nástroje apt-get :

Sudo apt-get update
Sudo apt-get upgrade
Sudo apt-get install mongodb-10gen

Pokud chcete provést nějaké změny v konfiguraci, upravte mongodb.conf a restartujte:

Sudo nano /etc/mongodb.conf
Sudo service mongod restart
38
Chris Fulstow

Řízení všech odkazů na služby init.d by mělo být prováděno pomocí nástroje update-rc.d

tj. zapnout démona mongod ve výchozích úrovních běhu (tj. zapnout jej při spuštění):

update-rc.d mongodb defaults

Další informace viz https://help.ubuntu.com/community/UbuntuBootupHowto . Tento odkaz vám řekne vše, co chcete vědět o tom, jak nastavit programy při spuštění.

11
Ben Walding

Pokud jste nainstalovali MongoDB Community Edition (což je doporučený způsob, protože přijímá častější aktualizace než balíček distribuovaný v úložišti balíčků Ubuntu), nakonfigurujte chování spuštění/zastavení mongod přes pstart init script/etc/init/mongod.conf, které implicitně spustí démona automaticky při startu

start on runlevel [2345]
stop on runlevel [06]

Pokud nechcete , aby se spouštěl automaticky, nahraďte tyto 2 řádky

stop on runlevel [023456]
5
kynan

Pokud máte Ubuntu 16.04 LTS, můžete povolit, aby se mongo začalo zavádět tak, že to zadáte ve své konzoli:
Sudo systemctl enable mongod
Tento přístup jsem použil s MongoDB Community Edition 3.6 a funguje to. Restartujte počítač a otestujte, zda mongo běží psaní:
Sudo service mongod status

5

Používám crontab pro Ubuntu. Funguje to dobře. Aby bylo možné upravovat soubor

Sudo crontab –e 

Přidejte tento řádek do souboru

@reboot Sudo service mongod start &

"&" Povzdech na konci jí pomůže pracovat na pozadí.

Ctrl + x pro ukončení stiskněte po výzvě „Y“. A název souboru ponechte jako „crontab“.

5
CodeGench

Příkaz systemctl můžete použít k povolení vaší mongo služby při spuštění při spuštění systému.

Vytvořte takovou službu

Sudo nano /etc/systemd/system/mongodb.service

Umístěte obsah do souboru

[Unit]
Description=MongoDB Database Service
Wants=network.target
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
Restart=always
User=mongodb
Group=mongodb
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog

poté budete moci používat servisní příkazy jako

Sudo service mongod start|stop|restart

a pokud si to chcete při spuštění počítače vymyslet, můžete vytvořit soubor mongod pod /etc/init.d/

3
Touseef Murtaza

chkconfig --levels 235 mongod on?

kde mongodb je název vaší služby

Pokud nainstalujete MongoDB pomocí apt-get jak je popsáno v instalačním průvodci MongoDB Ubunt , bude dodáván se základním spouštěcím skriptem a konfiguračním souborem. (důrazně se doporučuje použití konfiguračního souboru)

Můžete se také podívat zde na starý příspěvek, který odkazuje na init.d skript.

V obou případech je základním předpokladem to, že nastavujete službu a poté konfigurujete start-stop s počítačem. Toto je docela běžná technika pro servery, existuje spousta tutoriálů, jak toho přesně udělat.

1
Gates VP

Neustále jsem použil tento příspěvek jako výchozí bod pro uvedení nového shardingového vybavení do provozu. Obsahuje oddíl o konfiguraci upstartu, který jsem také použil.

http://joslynesser.com/blog/archives/2010/09/28/mongodb-sharding-guide-server-setup-on-ubuntu-ec2/

1
csief