it-swarm-eu.dev

Jak nechat TortoiseHg (Mercurial) na Windows používat soubor soukromého klíče vytvořený (Puttygen)?

Použil jsem Puttygen k vytvoření veřejného a soukromého klíče, a pak jsem připraven nechat TortoiseHg na Windows 7 udělat klon tím, že půjde do 

ssh://[email protected]/somecode

ale zdá se, že není kam přidat soukromý klíč do TortoiseHg? (nebo dokonce jen příkazový řádek Mercurial)

Soubor je již někde na pevném disku jako somefile.ppk Ví někdo, jak jej přidat?

48

Přidejte následující položku do sekce [ui] Mercurial.ini ve vašem domovském adresáři (za předpokladu, že váš klíč je v "C: User UserName mykey.ppk"):\t

[ui]
ssh = tortoiseplink.exe -ssh -i "C:\Users\UserName\mykey.ppk"

nebo použijte Pageant, který se nachází v instalační cestě TortoiseHg (např. C: Program Files TortoiseHg Pageant.exe). Spusťte jej, poklepejte na ikonu na hlavním panelu, která se zobrazí, a přidejte soubor .ppk.

76
David Tischler
  need an ssh key generator first
  1: cmd: ssh-keygen -t rsa
  2: open PuTTY Key Generator
  3:Conversions > import key: open the id_rsa file in C:\Users\<username>\.ssh  (you may have to create the folder !must run cmd as Admin!)
  4:Save the imported file id_rsa as id_rsa.ppk
  5:Open Pageant.exe in TortoiseHG folder
  6:It will show up in Taskbar
  7:Right click and click add keys
  8:Finally add your new ppk file

Oh right copy the contents of id_rsa.pub to hg Host
0
user1198289