it-swarm-eu.dev

výhoda samostatné aplikace preferencí

Nejlepší příklad je na platformě iOS (i když to můžete vidět v Mac OS X a Windows do určité míry).

Proč Apple umožňuje (povzbudit) aplikace, aby měly své preference v aplikaci Předvolby? I když vidím logiku mít všechny preference na jednom místě, zjistím to v praxi, když Používám aplikaci, kterou bych chtěl upravit, aniž bych opustil samotnou aplikaci. (Některé aplikace takto nastavují svá nastavení.)

Existuje nějaký zavedený vzor uživatelského rozhraní pro práci s metodou konsolidovaných preferencí?

4
Aaron Yodaiken

U iPhonu je výhoda všech nastavení v Settings.app jasná - uživatel přesně ví, kde nastavení najít.

Existují také velké nevýhody, což znamenalo, že v praxi to už téměř žádné aplikace neudělají.

První je, že jste trochu omezeni tím, co můžete do nastavení vložit, a dělat věci, jako je ověření vlastních dat, je obtížné/nemožné.

Druhým je, že, jak zmiňujete, musíte aplikaci opustit, abyste se k ní dostali. To byl mnohem větší problém zpět, když telefon neměl rychlé přepínání aplikací, ale stále je to trochu bolest a setrvačnost znamenala, že ho nyní používá jen velmi málo aplikací.

Domnívám se, že by to mohlo být zmírněno tím, že by aplikacím bylo umožněno mít tlačítko, které spustí řádek panelu Preferences.app. Tímto způsobem existuje to nejlepší z obou světů - můžete snadno změnit předvolby v aplikaci, ale můžete se k němu také dostat z jedné, jednotné předvolby aplikace. To samozřejmě přichází s nevýhodou dvou míst pro přístup k jednomu prvku.

Schopnost přidat vaši aplikaci do systémových preferencí v OS X má trochu jiný účel. Druhy aplikací, které se přidávají do aplikace systémových preferencí, jsou nástroje, zejména tzv. Bezhlavé nástroje (běží na pozadí a nemají žádné viditelné okno). Bez zjevného okna nebo nabídky pro přístup k preferencím, jako byste měli u jiných aplikací, poskytuje aplikace systémových preferencí logické místo pro přístup k preferencím bez samostatné vyhrazené aplikace „MyUtility Preferences“.

Při vytváření vlastní aplikace konsolidovaných předvoleb si myslím, že je třeba mít na paměti, že by mělo být snadné přistupovat k předvolbám z místa, ke kterému bude uživatel logicky nejvíce chtít přistupovat (ve většině případů ze samotné aplikace). Musíte také poskytnout velmi flexibilní rámec, který umožní autorům aplikací provádět složité věci, jako je vlastní ověření dat, pokud je chcete používat.

7
ICR

Myslím, že se jedná o případ, kdy to, co funguje pro Apple (aplikace centralizovaných preferencí), nefunguje pro třetí strany. Většina preferencí pro vestavěné aplikace je v jediné aplikace dává nějaký smysl. Existují také systémové preference, které ve skutečnosti nepatří k jediné aplikaci, jako jsou síťové preference. Tyto aplikace musejí být v aplikaci preferencí, protože na jejich umístění není jiné zjevné místo.

Pro třetí strany existuje vždy aplikace, se kterou jsou předvolby spojeny, takže má větší smysl vkládat předvolby do samotné aplikace (aby se předešlo nutnosti přepnout na předvolby a hledat je, není-li to z jiného důvodu). Pokud Apple povolil software, který běžel na pozadí bez uživatelského rozhraní, pak by existoval dobrý důvod implementovat předvolbu v preferenční aplikaci.

1
Mark Bessey