it-swarm-eu.dev

Seznam štítků oddílů z příkazového řádku

Existuje příkaz, který vypíše všechny oddíly spolu s jejich štítky? Sudo fdisk -l a Sudo parted -l ve výchozím nastavení nezobrazovat štítky.

EDIT: (podle komentáře níže) Mluvím o značkách ext2 - těch, které můžete nastavit v gparted po rozdělení.

EDIT2: Záměrem je vypsat seznam nespojených oddílů (takže vím, který z nich se připojí).

96
sdaau

S udev můžete použít

ls -l /dev/disk/by-label

pro zobrazení symbolických odkazů podle označení alespoň některé uzly zařízení oddílů.

Nejste si jisti, jaká je logika začlenění, možná existence štítku.

88
Ilkka

s lsblk

Například příkaz

Sudo lsblk -o name,mountpoint,label,size,uuid

výstupy:

NAME              MOUNTPOINT   LABEL     SIZE UUID
sda                             1.4T
├─sda1             /boot     boot     953M f557b9f0-edb5-42bb-94d8-27bc03c3c2c7
├─sda2                           46.6G 727fa348-8804-4773-ae3d-f3e176d12dac
│ └─sda2_crypt (dm-0)                   46.6G P1kvJI-5iqv-s9gJ-8V2H-2EEO-q4aK-sx4aDi
│  ├─debian_crypt-swap (dm-1) [SWAP]             2G 3f9f24d7-86d1-4e21-93e9-f3c181d05cf0
│  ├─debian_crypt-tmp (dm-2) /tmp      tmp       5G 93fc8219-f985-45fb-bd5c-2c7940a7512d
│  ├─debian_crypt-home (dm-3) /home     home      6G 12e8566c-8f0f-45ec-8524-6d9d9ee91eae
│  └─debian_crypt-root (dm-4) /       root     33.6G 9685570b-4c9e-43ea-815e-49d10dc7a1bf
├─sda3                          651.9G d3e0436c-85f6-45c6-9d8f-28b79ee06102
│ └─crypt_gusto (dm-8)     /media/Gusto  Gusto    651.9G 0c084508-cb8b-4b61-832d-6b85273f33c4
├─sda4                            1K
├─sda5                           298G 5063da5f-9b68-43de-914c-32b89622bcc8
│ └─crypt_kabi (dm-7)     /media/Kabi  Kabi     298G e6a0b66c-8fe9-4e7b-9d54-7b2b430e109d
├─sda6                          213.6G 5129d860-bb41-4393-b4b1-f8af53d9155d
│ └─crypt_zami (dm-6)     /media/Zami  Zami    213.6G 19101155-6070-4f37-b39d-19f28867c66b
├─sda7             /media/Server Server    85.6G a9f4dae5-901c-4f49-bb30-592de3000713
└─sda8                          100.6G dc7f4586-a33d-4707-98e9-8b55c559b0d2
 └─crypt_grafi (dm-5)     /media/Grafi  Grafi    100.6G 5e3242e1-ec7a-4806-92f7-88a126feea94
sdb                            14.5G
├─sdb1                    DEBIAN_LIVE   3G 6bf4d915-2b62-444e-a2c8-16307769b5c2
├─sdb2                            2G 90ec6f73-8fdb-4c8d-aebd-cadd0f51b412
│ └─crypt_sdb2 (dm-10)     /mnt      data      2G 91e779dd-0a3f-40b2-8ad0-257d860541a6
└─sdb3                    linux     9.5G 14a783a4-96dd-4a85-8de7-6e8eea230594
loop0                           1000M a3be80bf-0f2c-44ed-8de5-d60e3b19c01a
└─crypt_dropbox (dm-9)     /media/Dropbox Dropbox    998M 8461e2cf-ae17-449b-8ee5-29cc88688b8b
zram0             [SWAP]            250M f8254ae5-5ae6-4fda-b8ef-83f25c405894
zram1             [SWAP]            250M 7e7ed90d-731c-422a-bf9b-828f09b80502

Můžete zadat spoustu sloupců v libovolném pořadí:

Available columns:
    NAME device name
   KNAME internal kernel device name
  MAJ:MIN major:minor device number
   FSTYPE filesystem type
 MOUNTPOINT where the device is mounted
   LABEL filesystem LABEL
    UUID filesystem UUID
     RO read-only device
     RM removable device
   MODEL device identifier
    SIZE size of the device
   STATE state of the device
   OWNER user name
   GROUP group name
    MODE device node permissions
 ALIGNMENT alignment offset
   MIN-IO minimum I/O size
   OPT-IO optimal I/O size
  PHY-SEC physical sector size
  LOG-SEC logical sector size
    ROTA rotational device
   SCHED I/O scheduler name
  RQ-SIZE request queue size
    TYPE device type
  DISC-ALN discard alignment offset
 DISC-GRAN discard granularity
  DISC-MAX discard max bytes
 DISC-ZERO discard zeroes data
134
Mikhail Morfikov

Existuje příkaz blkid , který může být tím, co hledáte. Výsledky jsou podobné následujícímu:

$ Sudo blkid /dev/mapper/vg_rootdisk-lv_var
/dev/mapper/vg_rootdisk-lv_var: LABEL="LV_VAR" UUID="08520908-03cd-4e42-a4e4-0f5a771be16c" TYPE="ext4"

Další možností je použít příkaz udevadm , který vám pravděpodobně poskytne mnohem více, než potřebujete:

$ Sudo udevadm info --query=all --name=/dev/mapper/vg_rootdisk-lv_var
27
slashdot

Zkuste použít tento příkaz:

e2label /dev/sda2
12

Zkuste použít mount -l, funguje to pro mě dobře.

9
Alan Kuras

/ dev/disk

V novějších verzích jádra Linuxu lze tyto informace nyní najít pod /dev/disk.

Příklad

$ ls -l /dev/disk
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 300 Mar 4 18:43 by-id
drwxr-xr-x 2 root root 140 Mar 4 18:21 by-label
drwxr-xr-x 2 root root 80 Mar 4 18:18 by-path
drwxr-xr-x 2 root root 200 Mar 4 2015 by-uuid

Takže ji najdete podle by-id, by-label, by-path nebo by-uuid.

 • by-id

  $ ls -l /dev/disk/by-id
  total 0
  lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jan 11 17:01 ata-Optiarc_DVD_RW_AD-7930H -> ../../sr0
  lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Jan 11 17:01 ata-ST95005620AS_5YX1K0Q5 -> ../../sda
  lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jan 11 17:01 ata-ST95005620AS_5YX1K0Q5-part1 -> ../../sda1
  lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jan 11 17:01 ata-ST95005620AS_5YX1K0Q5-part2 -> ../../sda2
  ...
  ...
  
 • by-uuid

  $ ls -l /dev/disk/by-uuid
  total 0
  lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jan 11 17:01 xxxxxx -> ../../sda1
  lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jan 11 17:01 xxxxxx -> ../../dm-1
  lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jan 11 17:01 xxxxxx -> ../../dm-0
  lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Jan 11 17:01 xxxxxx -> ../../dm-2
  

  Kde xxxxxx by bylo skutečné UUID, například 5ece678c-1234-5678-12e3-88c06ec11111.

 • vedlejší značka

  $ ls -l /dev/disk/by-label/
  total 0
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 4 18:21 LABEL1 -> ../../sda4
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 4 18:17 LABEL2 -> ../../sda3
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 4 18:21 LABEL3 -> ../../sda6
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 4 18:42 LABEL4 -> ../../sda7
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 4 18:20 LABEL5 -> ../../sda5
  

  Kde LABEL1, LABEL2, ... atd. jsou label, který zobrazuje symbolické odkazy na skutečný oddíl (např. /dev/sda3).

7
slm

Tím nebudou uvedeny všechny oddíly, ale pomocí tune2fs.

$ Sudo tune2fs -l /dev/sda1

Pomocí tohoto příkazu můžete získat všechny /dev/sda* zařízení.

$ Sudo sh -c 'echo /dev/sda* /dev/mapper/Fedora* | xargs -n 1 tune2fs -l'
4
sergio

Můžete také použít tento příkaz:

$ Sudo udevadm info --query all --path /sys/block/sdb/sdb1 \
   | grep ID_PART_ENTRY_NAME

Pomocí výše uvedeného můžete vytisknout informace o všech blokových zařízeních.

$ echo /sys/block/* | xargs -n 1 udevadm info --query all --path
2
user56517

V terminálu typu Linux (konzole):

blkid

Následován Enter

Výsledkem je seznam blokových zařízení, každá s LABEL a TYPE

1
JLJ

Pokud chcete, můžete použít můj bash skript pro tento účel. Ve skutečnosti to dělá trochu víc, než potřebujete. E. ukáže také, kolik místa je využito. Doufám, že se vám bude líbit :) A také doufám, že výstup bude stejně čistý jako na mém linuxovém boxu ... (Poznámka: zobrazí pouze skutečné hardware, jako jsou vaše pevné disky a DVD-ROM, ale to je pro mé účely dostačující.)

Důležitá poznámka: Tento skript může být spuštěn pod Sudo ONCE kvůli blkid. Alespoň na mé distro, blkid -o export bude výstup nulový, když bude spuštěn jako běžný uživatel po spuštění . Je tomu tak proto, že v „běžném uživatelském ztvárnění“ blkid budou data skutečně načtena z soubor mezipaměti (obvykle /run/blkid/blkid.tab), který lze zapisovat pouze u root, a bude tedy vyžadovat jedno spuštění pod Sudo, aby se naplnilo aktuálními daty.

#!/bin/bash
# LICENSE: GPL

if [[ $(id -u) -ne 0 ]]; then
 if [[ ! -s /run/blkid/blkid.tab ]]; then
  # no cache file found when run as regular user
  # this will require one run under Sudo to populate cache file
  echo -e "Cache file does not exist or is empty.\nPlease give your root password to continue:\n\n"  
  Sudo blkid >/dev/null
 fi
fi

df -P |
sort |
awk 'BEGIN {
       fmthdr = "%-12s%-22s%-10s\t%-5s\n"

     # since we want to use single quotes for showing label names, we had better
     # replace the problematic single quote character by its hex representation, "\x27"
       fmtlin_w_qu = "%-12s\x27%-17s\x27\t  %-10s\t%4s used\n"
       fmtlin_wo_qu = "%-12s%-17s\t  %-10s\t%4s used\n"

       printf fmthdr, " Device ", "Volume Label", "File System", "Storage usage"
       printf fmthdr, "---------", "------------", "-----------", "-------------"
      }  
      /^\/dev\/[sh]/{
       lab = ""   # CLEAR lab w/every run (very important!)
       ("blkid -o export "$1" | grep LABEL | cut -f2 -d=") | getline lab
       ("blkid -o export "$1" | grep TYPE | cut -f2 -d=") | getline fs
       if (lab == "") {
        lab = "<none>"
        fmtlin = fmtlin_wo_qu
       }
       else
        fmtlin = fmtlin_w_qu

       printf fmtlin, $1, lab, fs, $5
      }'
1
syntaxerror

e2label pro mě nefungoval se štítky souborových systémů UDF. blkid ano;

blkid -s LABEL -o value /dev/sdg1
1
Thermionix

Používám také výše zmíněné lsblk, ale shledávám následující možnosti lépe vyhovující:

Sudo lsblk -o name,mountpoint,tran,fstype,label,size
0

Zjistil jsem, jak dostanu fslabel z fsroot partition jako běžný uživatel. Tato stránka mi pomohla uspět. Nebylo to snadné. Mnoho příkazů pracuje pouze se Sudo, ale/etc/mtab a/dev/disk/by-label jsou čitelné jako běžný uživatel.

Zde je bash kód:

test=`cat /etc/mtab|grep " / "`
test=${test%% *}
test=${test##*/}
test=`ls -l /dev/disk/by-label/|grep $test`
test=${test%% ->*}
test=${test##* }
0
EdDude

Velmi snadné:

lsblk -fp

Popis z manuálové stránky:

 -f, --fs
     Output info about filesystems. This option is equivalent to -o NAME,FSTYPE,LABEL,UUID,MOUNTPOINT. The authoritative information about filesystems and raids is provided by the blkid(8) command.

 -p, --paths
     Print full device paths.

Na obou následujících distribucích jsem testoval příkaz:

 • Red Hat Enterprise Linux 8.1 (Ootpa)
 • Ubuntu 18.04.3 LTS (Bionic Beaver)

Výsledek:

$ lsblk -fp   
NAME              FSTYPE   LABEL  UUID                MOUNTPOINT
/dev/nvme0n1
├─/dev/nvme0n1p1        vfat    BOOT   xxxx-7xxD              /boot/efi
├─/dev/nvme0n1p2
├─/dev/nvme0n1p3        ntfs    Windows 22xxxxxxxx1222B3001
├─/dev/nvme0n1p4        ntfs    Recovery xxxx1222222xxxx1
├─/dev/nvme0n1p5        ext4         xxxxxx-5xx9-4xxb-xxxx-xxxxxxxxxx1  /boot
├─/dev/nvme0n1p6
├─/dev/nvme0n1p7        ext4         xxxxxx-6xxb-4xx6-xxd7-xxxxxxxxxxxx
└─/dev/nvme0n1p8        crypto_LUKS     xxxxxx-exx0-415a-xxxx-xxxxxxxxxxxx
 └─/dev/mapper/lukslvm     LVM2_member     xxxxxx-lxxH-Rxxn-xxxx-xxxx1-xxxxxx
  ├─/dev/mapper/vgubuntu-swap swap         xxxxxx-5xx9-4xxb-xxxx-xxxxxxxxxxxx [SWAP]
  └─/dev/mapper/vgubuntu-root ext4         xxxxxx-fxxa-4xxd-9e41-xxxxxxxxxxxx /
0
Reza Rahimi