it-swarm-eu.dev

Odstranit konkrétní číslo řádku z textového souboru pomocí sed?

Chci ze souboru odstranit jedno nebo více konkrétních čísel řádků. Jak bych to mohl udělat pomocí sed?

46
Justin Ethier

Odstranění řádků 2, 12-17 a 57 ze souboru data.txt pomocí sed můžete udělat něco takového:

 sed -e '2d;12,17d;57d' data.txt

vytvořit zálohu původního souboru (s .bak rozšíření) použijte -i.bak s příkazem.

 sed -i.bak -e '2d;12,17d;57d' data.txt
64
Levon