it-swarm-eu.dev

Nastavení / proc / sys / vm / drop_caches pro vymazání mezipaměti

V rámci některých studených časování mezipaměti se snažím uvolnit mezipaměť operačního systému. Dokumentace jádro (načteno v lednu 2019) říká:

drop_caches

Writing to this will cause the kernel to drop clean caches, as well as
reclaimable slab objects like dentries and inodes. Once dropped, their
memory becomes free.

To free pagecache:
  echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
To free reclaimable slab objects (includes dentries and inodes):
  echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
To free slab objects and pagecache:
  echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

This is a non-destructive operation and will not free any dirty objects.
To increase the number of objects freed by this operation, the user may run
`sync' prior to writing to /proc/sys/vm/drop_caches. This will minimize the
number of dirty objects on the system and create more candidates to be
dropped.

This file is not a means to control the growth of the various kernel caches
(inodes, dentries, pagecache, etc...) These objects are automatically
reclaimed by the kernel when memory is needed elsewhere on the system.

Use of this file can cause performance problems. Since it discards cached
objects, it may cost a significant amount of I/O and CPU to recreate the
dropped objects, especially if they were under heavy use. Because of this,
use outside of a testing or debugging environment is not recommended.

You may see informational messages in your kernel log when this file is
used:

  cat (1234): drop_caches: 3

These are informational only. They do not mean that anything is wrong
with your system. To disable them, echo 4 (bit 3) into drop_caches.

O detailech jsem trochu útržkovitý. Běh

echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

osvobozuje pagecache, protézy a inody. OK.

Pokud tedy chci, aby systém začal znovu ukládat do mezipaměti normálně, musím jej nejprve resetovat na 0? Můj systém má aktuálně nastavenou hodnotu 0, což je podle mě výchozí hodnota. Nebo se resetuje sám? Vidím zde alespoň dvě možnosti a nejsem si jistý, která z nich je pravdivá:

 1. echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches osvobozuje pagecache, zubní protézy a inody. Systém potom okamžitě začne znovu ukládat do mezipaměti. Nejsem si jistý, co bych očekával hodnotu v /proc/sys/vm/drop_caches dělat, pokud je tomu tak. Přejít zpět na 0 téměř okamžitě?

 2. Pokud /proc/sys/vm/drop_caches je nastaveno na 3, systém neprovádí ukládání do mezipaměti, dokud není resetován na 0.

Který případ je pravdivý?

89
Faheem Mitha

Není to lepkavé - stačí zapsat do souboru, aby se kapky ukládaly do mezipaměti, a pak se okamžitě začne znovu ukládat do mezipaměti.

V podstatě, když zapisujete do tohoto souboru, neměníte nastavení, vydáváte příkaz jádru. Jádro působí na tento příkaz (vynecháním mezipaměti) a pak pokračuje jako dříve.

114
TomH