it-swarm-eu.dev

Jak získat aktuální datum a čas v terminálu a nastavit pro něj vlastní příkaz v terminálu?

Musím zkontrolovat čas v linuxovém terminálu.
Jaký je příkaz pro získání data a času v terminálu Linuxu?
Existuje nějaký způsob, jak můžeme nastavit vlastní funkci?

723
harshal

Příkaz je date

Pro přizpůsobení výstupu je k dispozici nespočet možností, viz seznam date --help.

Například date '+%A %W %Y %X' udává Tuesday 34 2013 08:04:22, což je název dne v týdnu, číslo týdne, rok a čas.

989
Vorsprung

Můžete použít date pro získání času a data dne:

[[email protected] ~]$date
Tue Aug 27 15:01:27 CST 2013

Také hwclock by udělal:

[[email protected] ~]$hwclock
Tue 27 Aug 2013 03:01:29 PM CST  -0.516080 seconds

Pro přizpůsobený výstup, můžete buď přesměrovat výstup date na něco jako awk, nebo napsat svůj vlastní program.

Nezapomeňte umístit své vlastní spustitelné skripty/binární soubory do souboru PATH (např./Usr/bin), aby byl kdekoli dostupný.

Nemyslím si však, že je to dobrá otázka pro StackOverflow.

71
starrify