it-swarm-eu.dev

Jak vyčistit nepotřebné soubory

Navrhněte mi prosím jakýkoli nepotřebný soubor, který mohu vyčistit, abych vše vrátil do normálního stavu (dočasně). (tj. jakýkoli protokol nebo archiv nebo cokoli). Můj var/log má pouze 40 MB a domovský adresář má 3 GB místa (takže věřím, že to není problém). Kromě toho, co můžu vyčistit, abych vytvořil prostor.

[[email protected]]$ df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_inamivm-lv_root
            18G  17G   0 100% /
tmpfs         1.9G   0 1.9G  0% /dev/shm
/dev/sda1       485M  71M 389M 16% /boot

Jsem v debian stroji.

PDATE1:

výstup cd /; du -sxh *

6.1M  bin
61M   boot
156K  dev
22M    etc
3.3G  home
306M  lib
18M   lib64
16K   lost+found
4.0K  media
4.0K  mnt
408K  opt
du: cannot access `proc/18605/task/18605/fd/4': No such file or directory
du: cannot access `proc/18605/task/18605/fdinfo/4': No such file or directory
du: cannot access `proc/18605/fd/4': No such file or directory
du: cannot access `proc/18605/fdinfo/4': No such file or directory
0    proc
208K  root
9.7M  sbin
0    selinux
4.0K  srv
0    sys
8.0K  tmp
536M  usr
187M  var

pdate2

Výstup ls -la /

dr-xr-xr-x. 22 root root 4096 Aug 7 08:42 .
dr-xr-xr-x. 22 root root 4096 Aug 7 08:42 ..
-rw-r--r--.  1 root root   0 Aug 7 08:42 .autofsck
dr-xr-xr-x.  2 root root 4096 Mar 28 16:53 bin
dr-xr-xr-x.  5 root root 1024 Mar 28 16:54 boot
drwxr-xr-x. 16 root root 3580 Sep 9 03:13 dev
drwxr-xr-x. 69 root root 4096 Aug 23 09:19 etc
drwxr-xr-x.  9 root root 4096 Jun 29 16:10 home
dr-xr-xr-x.  8 root root 4096 Mar 7 2012 lib
dr-xr-xr-x.  9 root root 12288 Mar 28 16:53 lib64
drwx------.  2 root root 16384 Mar 7 2012 lost+found
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 Sep 23 2011 media
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 Sep 23 2011 mnt
drwxr-xr-x.  3 root root 4096 Mar 7 2012 opt
dr-xr-xr-x. 355 root root   0 Aug 7 08:42 proc
dr-xr-x---.  5 root root 4096 Aug 17 18:27 root
dr-xr-xr-x.  2 root root 4096 May 2 09:13 sbin
drwxr-xr-x.  7 root root   0 Aug 7 08:42 selinux
drwxr-xr-x.  2 root root 4096 Sep 23 2011 srv
drwxr-xr-x. 13 root root   0 Aug 7 08:42 sys
drwxrwxrwt.  3 root root 4096 Sep 13 03:37 tmp
drwxr-xr-x. 13 root root 4096 Mar 28 17:53 usr
drwxr-xr-x. 18 root root 4096 Mar 7 2012 var
19
Subhransu Mishra

Nejlepší způsob, jak zjistit spotřebu disku, je použití grafického softwaru jako baobab:

Spusťte ji pomocí Sudo baobab /

enter image description here

12
daisy

odpověď Daisy použít grafický nástroj k vizuálnímu nalezení velkých souborů a adresářů je pravděpodobně nejlepší metoda. Všimněte si však, že „grafický nástroj“ neznamená „vyžaduje X server“! Nádherný program ncdu poskytuje grafický výstup v CLI a funguje perfektně na vzdálených serverech přes SSH:

$ ncdu /

. 43.7GiB [##########] /home
.  5.9GiB [#     ] /usr
  1.1GiB [     ] /lib
.  1.1GiB [     ] /var
 736.9MiB [     ] /opt
. 324.6MiB [     ] /tmp
 218.4MiB [     ] /boot
. 63.8MiB [     ] /etc
  10.0MiB [     ] /sbin
  8.8MiB [     ] /bin
  3.3MiB [     ] /lib32
.  1.0MiB [     ] /run
  64.0KiB [     ] /build
! 16.0KiB [     ] /lost+found
  8.0KiB [     ] /media
  8.0KiB [     ] /mnt
  8.0KiB [     ] /.config
  4.0KiB [     ] /dev
  4.0KiB [     ] /lib64
e  4.0KiB [     ] /srv
e  4.0KiB [     ] /selinux
!  4.0KiB [     ] /root
e  4.0KiB [     ] /cdrom
.  0.0 B [     ] /proc
.  0.0 B [     ] /sys
@  0.0 B [     ] initrd.img.old
@  0.0 B [     ] initrd.img
@  0.0 B [     ] vmlinuz.old

Poté po zadání /var/ například:

. 395.3MiB [##########] /tmp
. 365.0MiB [######### ] /cache
. 297.8MiB [#######  ] /lib
  16.1MiB [     ] /backups
.  8.0MiB [     ] /log
. 56.0KiB [     ] /spool
  40.0KiB [     ] /games
  8.0KiB [     ] /www
e  4.0KiB [     ] /opt
e  4.0KiB [     ] /mail
e  4.0KiB [     ] /local
e  4.0KiB [     ] /crash
@  0.0 B [     ] lock
@  0.0 B [     ] run

Snadná instalace na Debian nebo Ubuntu:

$ Sudo apt-get install ncdu

Nainstalujte si snadno na CentOS jako root:

# yum install ncdu
34
dotancohen

Debian nabízí utilitu s názvem cruft IIRC, která obsahuje seznam souborů, které by se mohly ve vašem systému nevyužít.

6
LawrenceC

vytvořit nový soubor v /bin s názvem treesize

chmod +x /bin/treesize

vložte to do něj.

#/bin/sh
du -k --max-depth=1 | sort -nr | awk '
   BEGIN {
    split("KB,MB,GB,TB", Units, ",");
   }
   {
    u = 1;
    while ($1 >= 1024) {
      $1 = $1 / 1024;
      u += 1
    }
    $1 = sprintf("%.1f %s", $1, Units[u]);
    print $0;
   }
  '

Výstup vypadá takto.

#treesize
3.0 GB .
1.1 GB ./usr
759.9 MB ./var
353.3 MB ./root
307.1 MB ./opt
270.7 MB ./lib
98.6 MB ./home
60.1 MB ./boot
9.8 MB ./etc
8.3 MB ./bin
8.1 MB ./sbin
268.0 KB ./run
40.0 KB ./tmp
16.0 KB ./lost+found
5
Duke

Smazané soubory můžete zkontrolovat pomocí lsof | grep -i deleted Pak uvidíte, zda proces visí na inodu, o kterém si myslíte, že byl smazán. Pokud ano, restartujte nadřazený proces a uvolněte starý (odstraněný) soubor.

4
joshcody

Tím získáte největší soubory na vašem FS) a možná tam najdete některé soubory, které lze vymazat.

find / -xdev -type f -size +100000c -exec ls -la {} \; 2>/dev/null | sort -nk5 | tail -20

Pokud potřebujete delší výstup, jednoduše změňte číslo za příkazem tail.
Zveřejněte příspěvek z:

df -h /
du -shx /

Oba příkazy by měly ukazovat podobný využitý prostor vašeho FS.

3
panaroik

Našel jsem několik velmi užitečných příkazů na tento příspěvek na Askubuntu.com . Parafrázování:

 • Zobrazit 10 největších subdirů v aktuálním adresáři: du -sk * | sort -nr | head -10
 • Použijte filelight/kDirStat/baobab a podívejte se, kde místo na disku jde vizuálně
 • Zkontrolujte, zda nemáte k odstranění stará jádra: ls -lh /boot
 • Čisté balíčky: Sudo apt-get autoremove a Sudo apt-get autoclean
 • Zobrazit seznam všech nainstalovaných balíčků seřazených podle velikosti: dpkg-query -W --showformat='${Installed-Size} ${Package}\n' | sort -nr | less
 • Vyčistěte nepoužité jazykové soubory překlady: Sudo apt-get install localepurge
 • Zkontrolujte obsah/var/tmp /: du -sh /var/tmp/
 • Zkontrolujte také man deborphan
 • Hledat velké soubory: find / -type f -size +1024k nebo find / -size +50000 -exec ls -lahg {} \;
1
Waldir Leoncio

Pomocí "d" můžete vyhledat největší soubory v adresáři

du-hsx * | sort -rh | hlava -10

Tím se setřídí soubory v aktuálním adresáři a poskytne se 10 nejlepších souborů

0
achuth

Možná máte soubory v/-directory? Možná budete chtít zkontrolovat pomocí ls -la /

0
harp