it-swarm-eu.dev

čtení ze seriálu z linuxového příkazového řádku

Mám zařízení sériového portu, které bych chtěl vyzkoušet pomocí linuxového příkazového řádku.

Dokážu používat stty a echo pro odesílání příkazů na sériový port, ale když zařízení odpoví, nemůžu číst, co přichází ze sériového portu. používám

stty -F /dev/ttyS0 speed 9600 cs8 -cstopb -parenb && echo -n ^R^B > /dev/ttyS0

odeslání příkazu do zařízení. Zařízení pracuje a odešle odpověď zpět za 300 ms. Jak vytisknu tuto odpověď na konzoli pomocí příkazového řádku?

53
erin c

Stejné jako u výstupu. Příklad:

cat /dev/ttyS0

Nebo:

cat < /dev/ttyS0

Prvním příkladem je aplikace, která otevírá sériový port a předává, co z něj čte, na svou stdout (vaši konzoli). Druhým je Shell, který směruje provoz sériového portu na libovolnou aplikaci, která se vám líbí; tato konkrétní aplikace pak pouze předá svůj stdin na jeho stdout.

Chcete-li lépe zviditelnit provoz, můžete raději použít hexadecimální výpis:

od -x < /dev/ttyS0
61
Jirka Hanika