it-swarm-eu.dev

Nejlepší způsob, jak řešit selhání systému (nikoli chyba uživatele)

V mé aplikaci jsme velmi závislí na službě, která poskytuje určité informace, se kterými může uživatel interagovat. Je možné, že služba by mohla být nefunkční nebo v nějakém neplatném stavu, kde k jejímu použití nedojde. Zajímalo by mě, jak bych měl uvedený scénář zobrazit koncovému uživateli, pokud se z něj snaží načíst data.

Za předpokladu, že obdélníková mřížka zobrazuje výsledky způsobem sloupec/řádek, uvažuji o přidání vykřičníku v pravém horním rohu nad mřížkou, dojde-li během přístupu ke službě k chybě. Možná s tipem na nástroj, který by při najetí kurzorem myši zobrazil chybovou zprávu.

Chtěl bych, aby bylo natolik zřejmé, že se něco stalo, ale ne příliš zřejmé, kam to zapříčiní UI.

5
user708

Zobrazujete data z jiných zdrojů v síti nebo jsou všechna data z jedné služby? Pokud se vše spoléhá na jednu službu, možná budete chtít zvážit nahrazení mřížky zprávou „mimo provoz“. Příkladem toho by mohla být aplikace portálu (jako je iGoogle), která zobrazuje zprávu o nedostupnosti portletu (nebo widgetu atd.).

Symbol upozornění (žlutý trojúhelník s vykřičníkem) s popisem, který vysvětluje, proč se zobrazuje, by mohl fungovat, ale není tak znatelný.

4
LoganGoesPlaces