it-swarm-eu.dev

Přidat dny do JavaScriptu

Jak přidat dny do aktuální Date pomocí JavaScriptu. Má JavaScript vestavěnou funkci jako .Net je AddDay?

816
Ashesh

Můžete ji vytvořit pomocí: -

Date.prototype.addDays = function(days) {
  var date = new Date(this.valueOf());
  date.setDate(date.getDate() + days);
  return date;
}

var date = new Date();

alert(date.addDays(5));

Toto se postará o automatické zvyšování měsíce v případě potřeby. Například:

8/31 + 1 den se stane 9/1 .

Problém s použitím setDate přímo je v tom, že je to mutátor a takové věci se nejlépe vyhýbají. ECMA viděl, že je vhodné zacházet s Date jako s mutovatelnou třídou spíše než s neměnnou strukturou.

942
AnthonyWJones

Správná odpověď:

function addDays(date, days) {
 var result = new Date(date);
 result.setDate(result.getDate() + days);
 return result;
}

Nesprávná odpověd:

Tato odpověď někdy poskytuje správný výsledek, ale velmi často vrací nesprávný rok a měsíc. Jediná doba, kdy tato odpověď funguje, je, když datum, ke kterému přidáváte dny, má aktuální rok a měsíc.

// Don't do it this way!
function addDaysWRONG(date, days) {
 var result = new Date();
 result.setDate(date.getDate() + days);
 return result;
}

Proof/Příklad

Zkontrolujte tento JsFiddle

// Correct
function addDays(date, days) {
  var result = new Date(date);
  result.setDate(result.getDate() + days);
  return result;
}

// Bad Year/Month
function addDaysWRONG(date, days) {
  var result = new Date();
  result.setDate(date.getDate() + days);
  return result;
}

// Bad during DST
function addDaysDstFail(date, days) {
  var dayms = (days * 24 * 60 * 60 * 1000);
  return new Date(date.getTime() + dayms);  
}

// TEST
function formatDate(date) {
  return (date.getMonth() + 1) + '/' + date.getDate() + '/' + date.getFullYear();
}

$('tbody tr td:first-child').each(function () {
  var $in = $(this);
  var $out = $('<td/>').insertAfter($in).addClass("answer");
  var $outFail = $('<td/>').insertAfter($out);
  var $outDstFail = $('<td/>').insertAfter($outFail);
  var date = new Date($in.text());
  var correctDate = formatDate(addDays(date, 1));
  var failDate = formatDate(addDaysWRONG(date, 1));
  var failDstDate = formatDate(addDaysDstFail(date, 1));

  $out.text(correctDate);
  $outFail.text(failDate);
  $outDstFail.text(failDstDate);
  $outFail.addClass(correctDate == failDate ? "right" : "wrong");
  $outDstFail.addClass(correctDate == failDstDate ? "right" : "wrong");
});
body {
  font-size: 14px;
}

table {
  border-collapse:collapse;
}
table, td, th {
  border:1px solid black;
}
td {
  padding: 2px;
}

.wrong {
  color: red;
}
.right {
  color: green;
}
.answer {
  font-weight: bold;
}
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <th colspan="4">DST Dates</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Input</th>
      <th>+1 Day</th>
      <th>+1 Day Fail</th>
      <th>+1 Day DST Fail</th>
    </tr>
    <tr><td>03/10/2013</td></tr>
    <tr><td>11/03/2013</td></tr>
    <tr><td>03/09/2014</td></tr>
    <tr><td>11/02/2014</td></tr>
    <tr><td>03/08/2015</td></tr>
    <tr><td>11/01/2015</td></tr>
    <tr>
      <th colspan="4">2013</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Input</th>
      <th>+1 Day</th>
      <th>+1 Day Fail</th>
      <th>+1 Day DST Fail</th>
    </tr>
    <tr><td>01/01/2013</td></tr>
    <tr><td>02/01/2013</td></tr>
    <tr><td>03/01/2013</td></tr>
    <tr><td>04/01/2013</td></tr>
    <tr><td>05/01/2013</td></tr>
    <tr><td>06/01/2013</td></tr>
    <tr><td>07/01/2013</td></tr>
    <tr><td>08/01/2013</td></tr>
    <tr><td>09/01/2013</td></tr>
    <tr><td>10/01/2013</td></tr>
    <tr><td>11/01/2013</td></tr>
    <tr><td>12/01/2013</td></tr>
    <tr>
      <th colspan="4">2014</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Input</th>
      <th>+1 Day</th>
      <th>+1 Day Fail</th>
      <th>+1 Day DST Fail</th>
    </tr>
    <tr><td>01/01/2014</td></tr>
    <tr><td>02/01/2014</td></tr>
    <tr><td>03/01/2014</td></tr>
    <tr><td>04/01/2014</td></tr>
    <tr><td>05/01/2014</td></tr>
    <tr><td>06/01/2014</td></tr>
    <tr><td>07/01/2014</td></tr>
    <tr><td>08/01/2014</td></tr>
    <tr><td>09/01/2014</td></tr>
    <tr><td>10/01/2014</td></tr>
    <tr><td>11/01/2014</td></tr>
    <tr><td>12/01/2014</td></tr>
    <tr>
      <th colspan="4">2015</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Input</th>
      <th>+1 Day</th>
      <th>+1 Day Fail</th>
      <th>+1 Day DST Fail</th>
    </tr>
    <tr><td>01/01/2015</td></tr>
    <tr><td>02/01/2015</td></tr>
    <tr><td>03/01/2015</td></tr>
    <tr><td>04/01/2015</td></tr>
    <tr><td>05/01/2015</td></tr>
    <tr><td>06/01/2015</td></tr>
    <tr><td>07/01/2015</td></tr>
    <tr><td>08/01/2015</td></tr>
    <tr><td>09/01/2015</td></tr>
    <tr><td>10/01/2015</td></tr>
    <tr><td>11/01/2015</td></tr>
    <tr><td>12/01/2015</td></tr>
  </tbody>
</table>

620
sparebytes
var today = new Date();
var tomorrow = new Date();
tomorrow.setDate(today.getDate()+1);

Buďte opatrní, protože to může být složité. Pokud nastavujete hodnotu „zítra“, funguje pouze proto, že aktuální hodnota odpovídá roku a měsíci „dnes“. Nicméně, nastavení na číslo data jako "32" normálně bude stále fungovat v pořádku přesunout na příští měsíc.

154
Joel Coehoorn

Moje jednoduché řešení je:

nextday=new Date(oldDate.getFullYear(),oldDate.getMonth(),oldDate.getDate()+1);

toto řešení nemá problém s letním časem. Lze také přidat/sub libovolný posun pro roky, měsíce, dny atd.

day=new Date(oldDate.getFullYear()-2,oldDate.getMonth()+22,oldDate.getDate()+61);

je správný kód.

77
sbrbot

Tyto odpovědi mi připadají matoucí, dávám přednost:

var ms = new Date().getTime() + 86400000;
var tomorrow = new Date(ms);

getTime () nám dává milisekundy od roku 1970 a 86400000 je počet milisekund za den. Proto ms obsahuje milisekundy pro požadované datum. 

Pomocí konstruktoru millisecond se získá požadovaný objekt data.

70
Jason

Snaž se 

var someDate = new Date();
var duration = 2; //In Days
someDate.setTime(someDate.getTime() + (duration * 24 * 60 * 60 * 1000));

Pomocí příkazu setDate () přidáte datum, které nevyřeší váš problém, zkuste přidat několik dní do měsíce měsíce, pokud se k němu pokusíte přidat nové dny, nebude to mít za následek to, co jste očekávali.

41
sufyan.shoaib

Právě strávil věky se snaží zjistit, co dohoda byla s rokem nepřidává, když následuje hlavní příklady níže.

Pokud chcete jednoduše přidat n dnů k datu, které jste měli, stačí jít:

myDate.setDate (myDate.getDate () + n);

nebo verze s dlouhým vnějškem

var theDate = new Date(2013, 11, 15);
var myNewDate = new Date(theDate);
myNewDate.setDate(myNewDate.getDate() + 30);
console.log(myNewDate);

Tohle dnes/zítra je matoucí. Nastavením aktuálního data do nové proměnné data se vyhodí hodnota roku. pokud pracujete od původního data, nebudete.

31
Rumpleteaser

Pokud můžete, použijte moment.js . JavaScript nemá velmi dobré nativní metody data a času. Následuje příklad syntaxe Momentu:

var nextWeek = moment().add(7, 'days');
alert(nextWeek);
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.17.1/moment-with-locales.min.js"></script>

Odkaz: http://momentjs.com/docs/#/manipulating/add/

21
user2910265

Tyto rozšíření jsem vytvořil včera v noci:
můžete předat buď kladné nebo záporné hodnoty;

příklad:

var someDate = new Date();
var expirationDate = someDate.addDays(10);
var previous = someDate.addDays(-5);


Date.prototype.addDays = function (num) {
  var value = this.valueOf();
  value += 86400000 * num;
  return new Date(value);
}

Date.prototype.addSeconds = function (num) {
  var value = this.valueOf();
  value += 1000 * num;
  return new Date(value);
}

Date.prototype.addMinutes = function (num) {
  var value = this.valueOf();
  value += 60000 * num;
  return new Date(value);
}

Date.prototype.addHours = function (num) {
  var value = this.valueOf();
  value += 3600000 * num;
  return new Date(value);
}

Date.prototype.addMonths = function (num) {
  var value = new Date(this.valueOf());

  var mo = this.getMonth();
  var yr = this.getYear();

  mo = (mo + num) % 12;
  if (0 > mo) {
    yr += (this.getMonth() + num - mo - 12) / 12;
    mo += 12;
  }
  else
    yr += ((this.getMonth() + num - mo) / 12);

  value.setMonth(mo);
  value.setYear(yr);
  return value;
}
18
mark.nino.chua
int days = 1;
var newDate = new Date(Date.now() + days * 24*60*60*1000);

CodePen

var days = 2;
var newDate = new Date(Date.now() + days * 24*60*60*1000);

document.write('Today: <em>');
document.write(new Date());
document.write('</em><br/> New: <strong>');
document.write(newDate);

16
Serge

Nejjednodušší řešení.

 Date.prototype.addDays = function(days) {
  this.setDate(this.getDate() + parseInt(days));
  return this;
 };

 // and then call

 var newDate = new Date().addDays(2); //+2 days
 console.log(newDate);

 // or

 var newDate1 = new Date().addDays(-2); //-2 days
 console.log(newDate1);

11
ampachts

Pozdní strana, ale pokud používáte jQuery existuje vynikající plugin nazvaný Moment:

http://momentjs.com/

var myDateOfNowPlusThreeDays = moment().add(3, "days").toDate();

http://momentjs.com/docs/#/manipulating/

A spousta dalších dobrých věcí!

Edit: jQuery reference odstraněna díky komentáři aikeru

8
RemarkLima

Díky Jasonovi za odpověď, která funguje podle očekávání, zde je mix z vašeho kódu a praktický formát AnthonyWJones:

Date.prototype.addDays = function(days){
  var ms = new Date().getTime() + (86400000 * days);
  var added = new Date(ms);
  return added;
}
7
Olivier

Staré vím, ale někdy se mi líbí:

function addDays(days) {
  return new Date(Date.now() + 864e5 * days);
}
7
Todd

Ne, javascript nemá žádnou vestavěnou funkci, ale Můžete použít jednoduchý řádek kódu

timeObject.setDate(timeObject.getDate() + countOfDays);
6
Vahag Chakhoyan

Dokumenty mozilla docs for setDate () neindikují, že bude zpracovávat scénáře konce měsíce. Viz https://developer.mozilla.org/en-US/docs/JavaScript/Reference/Global_Objects/ Datum

setDate ()

 • Nastaví den v měsíci (1-31) pro zadané datum podle místního času.

To je důvod, proč používám setTime (), když potřebuji přidat dny.

6
Blake Mills

Myslím, že odpovím také:
Osobně se snažím vyhnout bezdůvodné deklaraci proměnných, volání metod a volání konstruktorů, protože jsou všechny nákladné na výkon. (samozřejmě v rozumném rozsahu)
Chtěl jsem to nechat jako komentář pod odpovědí @AnthonyWJones, ale přemýšlel jsem o tom lépe.

// Prototype usage...
Date.prototype.addDays = Date.prototype.addDays || function( days ) {
  return this.setTime( 864E5 * days + this.valueOf() ) && this;
};

// Namespace usage...
namespace.addDaysToDate = function( date, days ) {
  return date.setTime( 864E5 * days + date.valueOf() ) && date;
};

// Basic Function declaration...
function addDaysToDate( date, days ) {
  return date.setTime( 864E5 * days + date.valueOf() ) && date;
};

Výše uvedené bude respektovat DST. To znamená, že pokud přidáte počet dní, které překročí DST, zobrazený čas (hodina) se změní tak, aby to odrážel.
Příklad:
2. listopadu 2014 02:00 byl konec DST.

var dt = new Date( 2014, 10, 1, 10, 30, 0 );
console.log( dt );         // Sat Nov 01 2014 10:30:00
console.log( dt.addDays( 10 ) );  // Tue Nov 11 2014 09:30:00

Pokud chcete zachovat čas přes DST (takže 10:30 bude stále 10:30) ...

// Prototype usage...
Date.prototype.addDays = Date.prototype.addDays || function( days ) {
  return this.setDate( this.getDate() + days ) && this;
};

// Namespace usage...
namespace.addDaysToDate = function( date, days ) {
  return date.setDate( date.getDate() + days ) && date;
};

// Basic Function declaration...
function addDaysToDate( date, days ) {
  return date.setDate( date.getDate() + days ) && date;
};

Takže teď máte ...

var dt = new Date( 2014, 10, 1, 10, 30, 0 );
console.log( dt );         // Sat Nov 01 2014 10:30:00
console.log( dt.addDays( 10 ) );  // Tue Nov 11 2014 10:30:00
6
Duncan

S navrhovaným řešením jsem měl problémy s letním časem.

Použijete-li místo toho getUTCDate/setUTCDate, vyřešil jsem svůj problém.

// Curried, so that I can create helper functions like `add1Day`
const addDays = num => date => {
 // Make a working copy so we don't mutate the supplied date.
 const d = new Date(date);

 d.setUTCDate(d.getUTCDate() + num);

 return d;
}
6
Joshua Comeau

Používám něco jako:

new Date(dateObject.getTime() + amountOfDays * 24 * 60 * 60 * 1000)

Pracuje s úsporou času:

new Date(new Date(2014, 2, 29, 20, 0, 0).getTime() + 1 * 24 * 60 * 60 * 1000)

Pracuje s novým rokem:

new Date(new Date(2014, 11, 31, 20, 0, 0).getTime() + 1 * 24 * 60 * 60 * 1000)

Lze ji parametrizovat:

function DateAdd(source, amount, step) {
 var factor = 1;
 if (step == "day") factor = 24 * 60 * 60 * 1000;
 else if (step == "hour") factor = 60 * 60 * 1000;
 ...
 new Date(source.getTime() + amount * factor);
}
5
kpull1

Bez použití druhé proměnné můžete nahradit 7 následujícími x dny:

let d=new Date(new Date().getTime() + (7 * 24 * 60 * 60 * 1000));
5
vaibhavmaster

Používám následující řešení.

var msInDay = 86400000;
var daysToAdd = 5;
var now = new Date();
var milliseconds = now.getTime();
var newMillisecods = milliseconds + msInDay * daysToAdd;
var newDate = new Date(newMillisecods);
//or now.setTime(newMillisecods);

Datum má konstruktor, který přijímá int. Tento argument představuje celkový počet milisekund před/po 1. lednu 1970. Má také metodu setTime, která provede totéž bez vytvoření nového objektu Date.

To, co zde děláme, je převádět dny na milisekundy a přidávat tuto hodnotu k hodnotě poskytované programem getTime. Nakonec dáme výsledek konstruktoru Date (milliseconds) nebo metodu setTime (milisekund).

4
Vakhtang

Edit: Místo setTime() (nebo setHours()) to můžete udělat takto:

Date.prototype.addDays= function(d){
 this.setDate(this.getDate() + d);
 return this;
};

var tomorrow = new Date().addDays(1);

Starý:

Namísto použití setTime() můžete použít setHours():

Date.prototype.addDays= function(d){
  this.setHours(this.getHours() + d * 24);
  return this;
};

var tomorrow = new Date().addDays(1);

Viz JSFiddle ...

4
spaark

Velmi jednoduchý kód pro přidání dnů v datech ve formátu Javascript.

var d = new Date();
d.setDate(d.getDate() + Prompt('how many days you want to add write here'));
alert(d);

4
Rana Aalamgeer

Náš tým zvažuje data-fns nejlepší knihovnu v tomto prostoru. Zachází s daty jako immutable ( Moment.js pravděpodobně nikdy nepřijme nezměnitelnost ), je to rychlejší a lze jej načíst modulárně.

const newDate = DateFns.addDays(oldDate, 2);
3
Luke Williams

Metoda setDate a getDate , která vám umožní něco takového udělat:

var newDate = aDate.setDate(aDate.getDate() + numberOfDays);

Chcete-li odečíst počet dní a formátovat data ve formátu čitelném pro člověka, měli byste zvážit vytvoření vlastního objektu DateHelper, který vypadá takto:

var DateHelper = {
  addDays : function(aDate, numberOfDays) {
    aDate.setDate(aDate.getDate() + numberOfDays); // Add numberOfDays
    return aDate;                 // Return the date
  },
  format : function format(date) {
    return [
      ("0" + date.getDate()).slice(-2),      // Get day and pad it with zeroes
      ("0" + (date.getMonth()+1)).slice(-2),   // Get month and pad it with zeroes
      date.getFullYear()             // Get full year
    ].join('/');                  // Glue the pieces together
  }
}

// With this helper, you can now just use one line of readable code to :
// ---------------------------------------------------------------------
// 1. Get the current date
// 2. Add 20 days
// 3. Format it
// 4. Output it
// ---------------------------------------------------------------------
document.body.innerHTML = DateHelper.format(DateHelper.addDays(new Date(), 20));

(viz také this Fiddle )

3
John Slegers

zkuste to

function addDays(date,days) {    
   var one_day=1000*60*60*24; 
   return new Date(date.getTime()+(days*one_day)).toLocaleDateString(); 
  }
2
LeMAK-Soft

Můžete použít JavaScript, nevyžaduje jQuery:

var someDate = new Date();
var numberOfDaysToAdd = 6;
someDate.setDate(someDate.getDate() + numberOfDaysToAdd); 
Formatting to dd/mm/yyyy :

var dd = someDate.getDate();
var mm = someDate.getMonth() + 1;
var y = someDate.getFullYear();

var someFormattedDate = dd + '/'+ mm + '/'+ y;
2
Rohit.007
  //the_day is 2013-12-31
  var the_day = Date.UTC(2013, 11, 31); 
  // Now, the_day will be "1388448000000" in UTC+8; 
  var the_next_day = new Date(the_day + 24 * 60 * 60 * 1000);
  // Now, the_next_day will be "Wed Jan 01 2014 08:00:00 GMT+0800"
2
cs1707

Pro ty, kteří používají úhel:

Prostě:

$scope.booking.totTijd.setMinutes($scope.booking.totTijd.getMinutes()+15);
$scope.booking.totTijd.setDate($scope.booking.totTijd.getDate() + 1);
2
user3806549

Zde můžete vytvořit vlastní funkci pomocníka

function plusToDate(currentDate, unit, howMuch) {

  var config = {
    second: 1000, // 1000 miliseconds
    minute: 60000,
    hour: 3600000,
    day: 86400000,
    week: 604800000,
    month: 2592000000, // Assuming 30 days in a month
    year: 31536000000 // Assuming 365 days in year
  };

  var now = new Date(currentDate);

  return new Date(now + config[unit] * howMuch);
}

var today = new Date();
var theDayAfterTommorow = plusToDate(today, 'day', 2);

Mimochodem, toto je obecné řešení pro přidávání sekund nebo minut nebo dnů, co chcete.

1
Jitesh Tukadiya

Generický prototyp bez proměnných, platí pro stávající hodnotu Datum:

Date.prototype.addDays = function (days) {
  return new Date(this.valueOf() + days * 864e5);
}
1
Matteo Conta
function addDays(n){
  var t = new Date();
  t.setDate(t.getDate() + n); 
  var month = "0"+(t.getMonth()+1);
  var date = "0"+t.getDate();
  month = month.slice(-2);
  date = date.slice(-2);
   var date = date +"/"+month +"/"+t.getFullYear();
  alert(date);
}

addDays(5);
1
user123456789

Použil jsem tento přístup k získání správného data v jednom řádku, abych získal čas plus jeden den po tom, co lidé říkali výše.

((new Date()).setDate((new Date()).getDate()+1))

Jen jsem si myslel, že budu stavět na normálním (new Date()):

(new Date()).getDate()
> 21

Pomocí výše uvedeného kódu můžu nyní nastavit vše v rámci Date() v (new Date()) a chová se normálně.

(new Date(((new Date()).setDate((new Date()).getDate()+1)))).getDate()
> 22

nebo získat Date objekt:

(new Date(((new Date()).setDate((new Date()).getDate()+1))))
0
yolk

odečíst 30 dnů použití

new Date(+yourDate - 30 *86400000)
var yourDate=new Date();
var d = new Date(+yourDate - 30 *86400000)

console.log(d)
0

2,39KB minifikováno. Jeden soubor. https://github.com/rhroyston/clock-js

console.log(clock.what.weekday(clock.now + clock.unit.days)); //"wednesday"
console.log(clock.what.weekday(clock.now + (clock.unit.days * 2))); //"thursday"
console.log(clock.what.weekday(clock.now + (clock.unit.days * 3))); //"friday"
<script src="https://raw.githubusercontent.com/rhroyston/clock-js/master/clock.min.js"></script>

0
Ron Royston

js-joda je úžasná neměnná knihovna data a času pro javascript. Jedná se o přístav Java-8 DateTime ( JSR-310 ), který je nástupcem slavné knihovny Joda-Time . Zde je výňatek z jeho podvádět. 

Do dneška přidejte 17 dní 

LocalDate.now().plusDays(17); 

Můžete také vytvořit požadované datum z více operací najednou.

LocalDate.now()
 .plusMonths(1)
 .withDayOfMonth(1)
 .minusDays(17); 

Nebo:

var d = LocalDate.parse('2019-02-23'); 
d.minus(Period.ofMonths(3).plusDays(3)); // '2018-11-20'
0
makata

Nemůžu uvěřit, že v tomto vlákně není žádné řešení cut'n'paste po 5 letech!
SO: Chcete-li získat stejnou denní dobu bez ohledu na letní interference: 

Date.prototype.addDays = function(days)
  {
  var dat = new Date( this.valueOf() )

  var hour1 = dat.getHours()
  dat.setTime( dat.getTime() + days * 86400000) // 24*60*60*1000 = 24 hours
  var hour2 = dat.getHours()

  if (hour1 != hour2) // summertime occured +/- a WHOLE number of hours thank god!
    dat.setTime( dat.getTime() + (hour1 - hour2) * 3600000) // 60*60*1000 = 1 hour

  return dat
or
  this.setTime( dat.getTime() ) // to modify the object directly
  }

Tam. Hotovo!

0
T4NK3R

Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je použití knihovny date-fns.

var addDays = require('date-fns/add_days')
addDays(date, amount)

Dokumentace je k dispozici v tomto odkazu zde . Můžete to také provést pomocí moment.js. Odkaz je zde

Doufám, že to pomůže!

0
Tuan