it-swarm-eu.dev

Jak přehrávat zvuk oznámení na webových stránkách?

Když dojde k určité události, chci, aby moje webové stránky hrály krátký zvukový signál pro uživatele.

Zvuk by měl být ne auto-start (okamžitě), když je webová stránka otevřena. Místo toho by měla být přehrána na vyžádání prostřednictvím JavaScriptu (kdy nastane určitá událost).

Je důležité, aby to fungovalo i na starších prohlížečích (IE6 a podobně).

Takže v podstatě existují dvě otázky:

 1. Jaký kodek bych měl použít?
 2. Jaký je nejlepší postup pro vložení zvukového souboru? (<embed> vs. <object> vs. Flash vs. <audio>)
85
Timo

Toto řešení funguje téměř ve všech prohlížečích (i bez nainstalovaného programu Flash):

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <title>Audio test</title>
  <script>
   /**
    * Plays a sound using the HTML5 audio tag. Provide mp3 and ogg files for best browser support.
    * @param {string} filename The name of the file. Omit the ending!
    */
   function playSound(filename){
    var mp3Source = '<source src="' + filename + '.mp3" type="audio/mpeg">';
    var oggSource = '<source src="' + filename + '.ogg" type="audio/ogg">';
    var embedSource = '<embed hidden="true" autostart="true" loop="false" src="' + filename +'.mp3">';
    document.getElementById("sound").innerHTML='<audio autoplay="autoplay">' + mp3Source + oggSource + embedSource + '</audio>';
   }
  </script>
 </head>

 <body>
  <!-- Will try to play bing.mp3 or bing.ogg (depends on browser compatibility) -->
  <button onclick="playSound('bing');">Play</button> 
  <div id="sound"></div>
 </body>
</html>

Podpora prohlížeče

Použité kódy

 • MP3 pro Chrome, Safari a Internet Explorer.
 • OGG pro Firefox a Opera.
85
Timo

Od roku 2016 bude stačit následující (nemusíte ani vložit):

var audio = new Audio('/path/to/audio/file.mp3');
audio.play();

Více zde .

51
weltschmerz

Další plugin pro přehrávání zvuků oznámení na webových stránkách: Ion.Sound

Výhody:

 • JavaScript-plugin pro hraní zvuků založených na Web Audio API s nouzovou podporou HTML5 Audio.
 • Plugin pracuje na většině populárních stolních a mobilních prohlížečů a může být použit všude, od běžných webových stránek až po hry v prohlížeči.
 • Podpora audio-spritů.
 • Žádné závislosti (jQuery není nutné).
 • Včetně 25 bezplatných zvuků.

Nastavit plugin:

// set up config
ion.sound({
  sounds: [
    {
      name: "my_cool_sound"
    },
    {
      name: "notify_sound",
      volume: 0.2
    },
    {
      name: "alert_sound",
      volume: 0.3,
      preload: false
    }
  ],
  volume: 0.5,
  path: "sounds/",
  preload: true
});

// And play sound!
ion.sound.play("my_cool_sound");
14
Cassio Landim

Jak se o mediální přehrávač yahoo Stačí vložit knihovnu Yahoo 

<script type="text/javascript" src="http://mediaplayer.yahoo.com/js"></script> 

A používejte to jako

<a id="beep" href="song.mp3">Play Song</a>

Na automatické spuštění

$(function() { $("#beep").click(); });
4
Starx

Přehrát oznámení kompatibilní s prohlížečem

Jak doporučil @Tim Tisdall z this post, Check Howler.js Plugin.

Prohlížeče, jako je chrom, zakazují javascript provedení, když jsou minimalizovány nebo neaktivní pro zlepšení vylepšení. Ale toto přehraje oznámení, i když je prohlížeč neaktivní nebo minimalizovaný uživatelem.

 var sound =new Howl({
           src: ['../sounds/rings.mp3','../sounds/rings.wav','../sounds/rings.ogg',
              '../sounds/rings.aiff'],
           autoplay: true,
           loop: true
          });

        sound.play();

Naděje někomu pomáhá.

3
stom

Použijte audio.js což je polyfill pro tag <audio> s nouzovým zábleskem.

Obecně, podívejte se na https://github.com/Modernizr/Modernizr/wiki/HTML5-Cross-Browser-Polyfills pro polyfills do HTML 5 API .. (obsahuje více <audio> polyfills)

2
var audio = new Audio('audio_file.mp3');

function post()
{
 var tval=document.getElementById("mess").value;  
 var inhtml=document.getElementById("chat_div");
 inhtml.innerHTML=inhtml.innerHTML+"<p class='me'>Me:-"+tval+"</p>";
 inhtml.innerHTML=inhtml.innerHTML+"<p class='demo'>Demo:-Hi! how are you</p>";
 audio.play();
}

tento kód je z talkerscode Pro kompletní tutoriál navštivte http://talkerscode.com/webtricks/play-sound-on-notification-using-javascript-and-php.php

0
ramancha

Můžeme použít pouze audio a objekt jako:

var audio = {};
audio['ubuntu'] = new Audio();
audio['ubuntu'].src="start.ogg";
audio['ubuntu'].play();

a dokonce přidání addEventListener pro play a ended

0
Mostafa

Napsal jsem čistou funkční metodu přehrávání zvuků:

sounds = {
  test : new Audio('/assets/sounds/test.mp3')
};

sound_volume = 0.1;

function playSound(sound) {
  sounds[sound].volume = sound_volume;
  sounds[sound].play();
}
function stopSound(sound) {
  sounds[sound].pause();
}
function setVolume(sound, volume) {
  sounds[sound].volume = volume;
  sound_volume = volume;
}
0
Jack Nicholson