it-swarm-eu.dev

Generovat PDF z HTML pomocí pdfMake v Angularjs

Snažím se vytvořit PDF z mého HTML pomocí pdfMake a Angular (také jsem se snažil jsPDF a nemohl jsem to dostat do práce). V kontroleru Angular jsem použil následující kód:

var blob = new Blob([document.getElementById('exportable').innerHTML])
var docDefinition = {
  content: [blob]
}
pdfMake.createPdf(docDefinition).open();

ale obdržím následující chybu: 

Nezjištěná struktura dokumentu: {"_margin": null} ".

Moje HTML se skládá ze dvou jednoduchých tabulek v div exportable.

Pokud někdo ví řešení tohoto problému, nebo jiný způsob, jak dostat HTML do PDF z Angular, PLEASE help.

Jakákoli pomoc je VELKÁ oceňována!

49
Rani Radcliff

Dobře, přišel jsem na to. 1. Budete potřebovat html2canvas a pdfmake . Nemusíte dělat žádné injekce v app.js buď, stačí zahrnout do skriptu tagy

 1. Na stránce div, kterou chcete vytvořit PDF, přidejte název ID, jako je následující:

   <div id="exportthis">
  
 2. Ve vašem řadiči Angular použijte ID div ve vašem volání na html2canvas:

 3. změnit plátno na obrázek pomocí příkazu toDataURL ()

 4. Pak ve vašem docDefinition pro pdfmake přiřaďte obrázek k obsahu.

 5. Vyplněný kód ve vašem řadiči bude vypadat takto:

      html2canvas(document.getElementById('exportthis'), {
        onrendered: function (canvas) {
          var data = canvas.toDataURL();
          var docDefinition = {
            content: [{
              image: data,
              width: 500,
            }]
          };
          pdfMake.createPdf(docDefinition).download("Score_Details.pdf");
        }
      });
  

Doufám, že to pomůže někomu jinému. Šťastné kódování!

85
Rani Radcliff

Vím, že není relevantní pro tento post, ale může pomoci ostatním převést HTML na PDF na straně klienta. Toto je jednoduché řešení, pokud používáte kendo. To také zachovává css (většina případů).

var generatePDF = function() {
 kendo.drawing.drawDOM($("#formConfirmation")).then(function(group) {
  kendo.drawing.pdf.saveAs(group, "Converted PDF.pdf");
 });
}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <!-- Latest compiled and minified CSS -->
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
 <!-- Optional theme -->
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap-theme.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
 <!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
 <script src="//kendo.cdn.telerik.com/2016.3.914/js/kendo.all.min.js"></script>
</head>

<body>
 <br/>
 <button class="btn btn-primary" onclick="generatePDF()"><i class="fa fa-save"></i> Save as PDF</button>
 <br/>
 <br/>
 <div id="formConfirmation">

  <div class="container theme-showcase" role="main">
   <!-- Main jumbotron for a primary marketing message or call to action -->
   <div class="jumbotron">
    <h1>Theme example</h1>
    <p>This is a template showcasing the optional theme stylesheet included in Bootstrap. Use it as a starting point to create something more unique by building on or modifying it.</p>
   </div>
   <div class="page-header">
    <h1>Buttons</h1>
   </div>
   <p>
    <button type="button" class="btn btn-lg btn-default">Default</button>
    <button type="button" class="btn btn-lg btn-primary">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-lg btn-success">Success</button>
    <button type="button" class="btn btn-lg btn-info">Info</button>
    <button type="button" class="btn btn-lg btn-warning">Warning</button>
    <button type="button" class="btn btn-lg btn-danger">Danger</button>
    <button type="button" class="btn btn-lg btn-link">Link</button>
   </p>
   <p>
    <button type="button" class="btn btn-default">Default</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
    <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
    <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
    <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
    <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
   </p>
   <p>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-default">Default</button>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-success">Success</button>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-info">Info</button>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-warning">Warning</button>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-danger">Danger</button>
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-link">Link</button>
   </p>
   <p>
    <button type="button" class="btn btn-xs btn-default">Default</button>
    <button type="button" class="btn btn-xs btn-primary">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-xs btn-success">Success</button>
    <button type="button" class="btn btn-xs btn-info">Info</button>
    <button type="button" class="btn btn-xs btn-warning">Warning</button>
    <button type="button" class="btn btn-xs btn-danger">Danger</button>
    <button type="button" class="btn btn-xs btn-link">Link</button>
   </p>
   <div class="page-header">
    <h1>Tables</h1>
   </div>
   <div class="row">
    <div class="col-md-6">
     <table class="table">
      <thead>
       <tr>
        <th>#</th>
        <th>First Name</th>
        <th>Last Name</th>
        <th>Username</th>
       </tr>
      </thead>
      <tbody>
       <tr>
        <td>1</td>
        <td>Mark</td>
        <td>Otto</td>
        <td>@mdo</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>2</td>
        <td>Jacob</td>
        <td>Thornton</td>
        <td>@fat</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>3</td>
        <td>Larry</td>
        <td>the Bird</td>
        <td>@Twitter</td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>
    </div>
    <div class="col-md-6">
     <table class="table table-striped">
      <thead>
       <tr>
        <th>#</th>
        <th>First Name</th>
        <th>Last Name</th>
        <th>Username</th>
       </tr>
      </thead>
      <tbody>
       <tr>
        <td>1</td>
        <td>Mark</td>
        <td>Otto</td>
        <td>@mdo</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>2</td>
        <td>Jacob</td>
        <td>Thornton</td>
        <td>@fat</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>3</td>
        <td>Larry</td>
        <td>the Bird</td>
        <td>@Twitter</td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>
    </div>
   </div>
   <div class="row">
    <div class="col-md-6">
     <table class="table table-bordered">
      <thead>
       <tr>
        <th>#</th>
        <th>First Name</th>
        <th>Last Name</th>
        <th>Username</th>
       </tr>
      </thead>
      <tbody>
       <tr>
        <td rowspan="2">1</td>
        <td>Mark</td>
        <td>Otto</td>
        <td>@mdo</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>Mark</td>
        <td>Otto</td>
        <td>@TwBootstrap</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>2</td>
        <td>Jacob</td>
        <td>Thornton</td>
        <td>@fat</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>3</td>
        <td colspan="2">Larry the Bird</td>
        <td>@Twitter</td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>
    </div>
    <div class="col-md-6">
     <table class="table table-condensed">
      <thead>
       <tr>
        <th>#</th>
        <th>First Name</th>
        <th>Last Name</th>
        <th>Username</th>
       </tr>
      </thead>
      <tbody>
       <tr>
        <td>1</td>
        <td>Mark</td>
        <td>Otto</td>
        <td>@mdo</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>2</td>
        <td>Jacob</td>
        <td>Thornton</td>
        <td>@fat</td>
       </tr>
       <tr>
        <td>3</td>
        <td colspan="2">Larry the Bird</td>
        <td>@Twitter</td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>
    </div>
   </div>
   <div class="page-header">
    <h1>Thumbnails</h1>
   </div>
   <img data-src="holder.js/200x200" class="img-thumbnail" alt="A generic square placeholder image with a white border around it, making it resemble a photograph taken with an old instant camera">
   <div class="page-header">
    <h1>Labels</h1>
   </div>
   <h1>
    <span class="label label-default">Default</span>
    <span class="label label-primary">Primary</span>
    <span class="label label-success">Success</span>
    <span class="label label-info">Info</span>
    <span class="label label-warning">Warning</span>
    <span class="label label-danger">Danger</span>
   </h1>
   <h2>
    <span class="label label-default">Default</span>
    <span class="label label-primary">Primary</span>
    <span class="label label-success">Success</span>
    <span class="label label-info">Info</span>
    <span class="label label-warning">Warning</span>
    <span class="label label-danger">Danger</span>
   </h2>
   <h3>
    <span class="label label-default">Default</span>
    <span class="label label-primary">Primary</span>
    <span class="label label-success">Success</span>
    <span class="label label-info">Info</span>
    <span class="label label-warning">Warning</span>
    <span class="label label-danger">Danger</span>
   </h3>
   <h4>
    <span class="label label-default">Default</span>
    <span class="label label-primary">Primary</span>
    <span class="label label-success">Success</span>
    <span class="label label-info">Info</span>
    <span class="label label-warning">Warning</span>
    <span class="label label-danger">Danger</span>
   </h4>
   <h5>
    <span class="label label-default">Default</span>
    <span class="label label-primary">Primary</span>
    <span class="label label-success">Success</span>
    <span class="label label-info">Info</span>
    <span class="label label-warning">Warning</span>
    <span class="label label-danger">Danger</span>
   </h5>
   <h6>
    <span class="label label-default">Default</span>
    <span class="label label-primary">Primary</span>
    <span class="label label-success">Success</span>
    <span class="label label-info">Info</span>
    <span class="label label-warning">Warning</span>
    <span class="label label-danger">Danger</span>
   </h6>
   <p>
    <span class="label label-default">Default</span>
    <span class="label label-primary">Primary</span>
    <span class="label label-success">Success</span>
    <span class="label label-info">Info</span>
    <span class="label label-warning">Warning</span>
    <span class="label label-danger">Danger</span>
   </p>
   <div class="page-header">
    <h1>Badges</h1>
   </div>
   <p>
    <a href="#">Inbox <span class="badge">42</span></a>
   </p>
   <ul class="nav nav-pills" role="tablist">
    <li role="presentation" class="active"><a href="#">Home <span class="badge">42</span></a>
    </li>
    <li role="presentation"><a href="#">Profile</a>
    </li>
    <li role="presentation"><a href="#">Messages <span class="badge">3</span></a>
    </li>
   </ul>
   <div class="page-header">
    <h1>Dropdown menus</h1>
   </div>
   <div class="dropdown theme-dropdown clearfix">
    <a id="dropdownMenu1" href="#" class="sr-only dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown <span class="caret"></span></a>
    <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenu1">
     <li class="active"><a href="#">Action</a>
     </li>
     <li><a href="#">Another action</a>
     </li>
     <li><a href="#">Something else here</a>
     </li>
     <li role="separator" class="divider"></li>
     <li><a href="#">Separated link</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
   <div class="page-header">
    <h1>Navs</h1>
   </div>
   <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
    <li role="presentation" class="active"><a href="#">Home</a>
    </li>
    <li role="presentation"><a href="#">Profile</a>
    </li>
    <li role="presentation"><a href="#">Messages</a>
    </li>
   </ul>
   <ul class="nav nav-pills" role="tablist">
    <li role="presentation" class="active"><a href="#">Home</a>
    </li>
    <li role="presentation"><a href="#">Profile</a>
    </li>
    <li role="presentation"><a href="#">Messages</a>
    </li>
   </ul>
   <div class="page-header">
    <h1>Navbars</h1>
   </div>
   <nav class="navbar navbar-default">
    <div class="container">
     <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
       <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
       <span class="icon-bar"></span>
       <span class="icon-bar"></span>
       <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" href="#">Project name</a>
     </div>
     <div class="navbar-collapse collapse">
      <ul class="nav navbar-nav">
       <li class="active"><a href="#">Home</a>
       </li>
       <li><a href="#about">About</a>
       </li>
       <li><a href="#contact">Contact</a>
       </li>
       <li class="dropdown">
        <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown <span class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu">
         <li><a href="#">Action</a>
         </li>
         <li><a href="#">Another action</a>
         </li>
         <li><a href="#">Something else here</a>
         </li>
         <li role="separator" class="divider"></li>
         <li class="dropdown-header">Nav header</li>
         <li><a href="#">Separated link</a>
         </li>
         <li><a href="#">One more separated link</a>
         </li>
        </ul>
       </li>
      </ul>
     </div>
     <!--/.nav-collapse -->
    </div>
   </nav>
   <nav class="navbar navbar-inverse">
    <div class="container">
     <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
       <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
       <span class="icon-bar"></span>
       <span class="icon-bar"></span>
       <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" href="#">Project name</a>
     </div>
     <div class="navbar-collapse collapse">
      <ul class="nav navbar-nav">
       <li class="active"><a href="#">Home</a>
       </li>
       <li><a href="#about">About</a>
       </li>
       <li><a href="#contact">Contact</a>
       </li>
       <li class="dropdown">
        <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown <span class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu">
         <li><a href="#">Action</a>
         </li>
         <li><a href="#">Another action</a>
         </li>
         <li><a href="#">Something else here</a>
         </li>
         <li role="separator" class="divider"></li>
         <li class="dropdown-header">Nav header</li>
         <li><a href="#">Separated link</a>
         </li>
         <li><a href="#">One more separated link</a>
         </li>
        </ul>
       </li>
      </ul>
     </div>
     <!--/.nav-collapse -->
    </div>
   </nav>
   <div class="page-header">
    <h1>Alerts</h1>
   </div>
   <div class="alert alert-success" role="alert">
    <strong>Well done!</strong> You successfully read this important alert message.
   </div>
   <div class="alert alert-info" role="alert">
    <strong>Heads up!</strong> This alert needs your attention, but it's not super important.
   </div>
   <div class="alert alert-warning" role="alert">
    <strong>Warning!</strong> Best check yo self, you're not looking too good.
   </div>
   <div class="alert alert-danger" role="alert">
    <strong>Oh snap!</strong> Change a few things up and try submitting again.
   </div>
   <div class="page-header">
    <h1>Progress bars</h1>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%;"><span class="sr-only">60% Complete</span>
    </div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar progress-bar-success" role="progressbar" aria-valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 40%"><span class="sr-only">40% Complete (success)</span>
    </div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar" aria-valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 20%"><span class="sr-only">20% Complete</span>
    </div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%"><span class="sr-only">60% Complete (warning)</span>
    </div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar progress-bar-danger" role="progressbar" aria-valuenow="80" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 80%"><span class="sr-only">80% Complete (danger)</span>
    </div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar progress-bar-striped" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%"><span class="sr-only">60% Complete</span>
    </div>
   </div>
   <div class="progress">
    <div class="progress-bar progress-bar-success" style="width: 35%"><span class="sr-only">35% Complete (success)</span>
    </div>
    <div class="progress-bar progress-bar-warning" style="width: 20%"><span class="sr-only">20% Complete (warning)</span>
    </div>
    <div class="progress-bar progress-bar-danger" style="width: 10%"><span class="sr-only">10% Complete (danger)</span>
    </div>
   </div>
   <div class="page-header">
    <h1>List groups</h1>
   </div>
   <div class="row">
    <div class="col-sm-4">
     <ul class="list-group">
      <li class="list-group-item">Cras justo odio</li>
      <li class="list-group-item">Dapibus ac facilisis in</li>
      <li class="list-group-item">Morbi leo risus</li>
      <li class="list-group-item">Porta ac consectetur ac</li>
      <li class="list-group-item">Vestibulum at eros</li>
     </ul>
    </div>
    <!-- /.col-sm-4 -->
    <div class="col-sm-4">
     <div class="list-group">
      <a href="#" class="list-group-item active">
       Cras justo odio
      </a>
      <a href="#" class="list-group-item">Dapibus ac facilisis in</a>
      <a href="#" class="list-group-item">Morbi leo risus</a>
      <a href="#" class="list-group-item">Porta ac consectetur ac</a>
      <a href="#" class="list-group-item">Vestibulum at eros</a>
     </div>
    </div>
    <!-- /.col-sm-4 -->
    <div class="col-sm-4">
     <div class="list-group">
      <a href="#" class="list-group-item active">
       <h4 class="list-group-item-heading">List group item heading</h4>
       <p class="list-group-item-text">Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget risus varius blandit.</p>
      </a>
      <a href="#" class="list-group-item">
       <h4 class="list-group-item-heading">List group item heading</h4>
       <p class="list-group-item-text">Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget risus varius blandit.</p>
      </a>
      <a href="#" class="list-group-item">
       <h4 class="list-group-item-heading">List group item heading</h4>
       <p class="list-group-item-text">Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Maecenas sed diam eget risus varius blandit.</p>
      </a>
     </div>
    </div>
    <!-- /.col-sm-4 -->
   </div>
   <div class="page-header">
    <h1>Panels</h1>
   </div>
   <div class="row">
    <div class="col-sm-4">
     <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
       <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">
       Panel content
      </div>
     </div>
     <div class="panel panel-primary">
      <div class="panel-heading">
       <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">
       Panel content
      </div>
     </div>
    </div>
    <!-- /.col-sm-4 -->
    <div class="col-sm-4">
     <div class="panel panel-success">
      <div class="panel-heading">
       <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">
       Panel content
      </div>
     </div>
     <div class="panel panel-info">
      <div class="panel-heading">
       <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">
       Panel content
      </div>
     </div>
    </div>
    <!-- /.col-sm-4 -->
    <div class="col-sm-4">
     <div class="panel panel-warning">
      <div class="panel-heading">
       <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">
       Panel content
      </div>
     </div>
     <div class="panel panel-danger">
      <div class="panel-heading">
       <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">
       Panel content
      </div>
     </div>
    </div>
    <!-- /.col-sm-4 -->
   </div>
  </div>
</body>

</html>

22
Mahib

to je to, co to pro mě pracovalo Používám html2pdf z aplikace Angular2, takže jsem udělal odkaz na tuto funkci v řadiči

var html2pdf = (function(html2canvas, jsPDF) {

deklarováno v html2pdf.js.

Tak jsem přidal těsně po dovozních prohlášeních do svého úhlového regulátoru toto prohlášení:

declare function html2pdf(html2canvas, jsPDF): any;

pak, z metody mého úhlového regulátoru, volám tuto funkci:

generate_pdf(){
  this.someService.loadContent().subscribe(
   pdfContent => {
    html2pdf(pdfContent, {
     margin:    1,
     filename:   'myfile.pdf',
     image:    { type: 'jpeg', quality: 0.98 },
     html2canvas: { dpi: 192, letterRendering: true },
     jsPDF:    { unit: 'in', format: 'A4', orientation: 'portrait' }
    });
   }
  );
 }

Doufám, že to pomůže

0
Rene Enriquez