it-swarm-eu.dev

Formátovat řetězec data v javascriptu

Ahoj každý mám datum pole typu řetězce s iso formát, jako je tento: Const date = "2017-06-10T16: 08: 00: Chci nějak upravit řetězec v následujícím formátu, jako je tento: 10- 06-2017, ale snažím se o dosažení tohoto cíle. Střih jsem přerušil za znakem "T"

1
user7334203

Použít Moment.js a funkci .format.

moment('2017-06-10T16:08:00').format('MM/DD/YYYY');

Bude výstup

06/10/2017

Vedle funkce formatMoment.js bude obohacena budete mít mnohem více užitečných funkcí.

9
daan.desmedt

Toho lze dosáhnout bez moment.js, ale doporučuji použít

var date = new Date("2017-06-10T16:08:00");

var year = date.getFullYear();
var month = date.getMonth()+1;
var day = date.getDate();

if (day < 10) {
 day = '0' + day;
}
if (month < 10) {
 month = '0' + month;
}

var formattedDate = day + '-' + month + '-' + year
6
Ivan Mladenov

Chtěl bych vám navrhnout použít moment js najděte - http://momentjs.com/docs/

a používat ho jako 

  moment(date.toString()).format("MM/DD/YYYY")
2
Viplock

Pokud je řetězec data vždy ve formátu ISO, můžete jej také použít k přeformátování bez jiné knihovny:

date.replace(/(\d{4})\-(\d{2})\-(\d{2}).*/, '$3-$2-$1')
1
micebrain

Použití Date.toJSON()

function formatDate(userDate) {
 // format from M/D/YYYY to YYYYMMDD
 return (new Date(userDate).toJSON().slice(0,10).split('-').reverse().join('-'));
}

console.log(formatDate("2017-06-10T16:08:00"));

1
monikapatelIT

Funkci JavaScript data () vytvořenou ve funkci můžete použít k získání částí data a času, které chcete. Například pro zobrazení času 10:30:

<script>
var date = new Date();
 var min = date.getMinutes();
 var hour = date.getHour();
  document.write(hour+":"+min);
  </script>

Chcete-li získat rok, měsíc, datum, den v týdnu použití

 • getFullYear (); 

 • getMonth ();

 • getDate ();

 • getDay ();

Chcete-li získat datum, které jste odeslali:

0
artie