it-swarm-eu.dev

Přejeďte prstem doleva k vyhledávání (model stránkování iOS) v aplikaci pro iPhone?

Existují příklady aplikací pro iPhone, které používají model stránkování „Přejetím doleva k hledání“ na domovské obrazovce iOS?

Toto je jeho grafické znázornění: http://bit.ly/a21Tto

2
jeppekruse

Nemůžu myslet na nic z hlavy, ale je to dobrý nápad přemýšlet o tom, proč tento model funguje na domovské obrazovce iOS.

Domovská obrazovka je seznam stránek, z nichž každá představuje seznam ikon. Hledání je „stránka nuly“, která může sát položky z následujících stránek a z aplikací reprezentovaných ikonami na těchto stránkách.

Proto je vyhledávací pole v jiných aplikacích pro iOS obvykle na začátku seznamu - jedná se o „položku seznamu nulových položek“ a způsobuje zobrazení informací o položkách, které ji sledují.

1
s4y