it-swarm-eu.dev

iPhone, popis hodnot na souhrnné obrazovce je dlouhý, je třeba uvést pár slov a jakési vyskakovací okno s úplným popisem?

Na první obrazovce v mé aplikaci se zobrazí souhrn hodnot, které jsou v mé aplikaci drženy/odvozeny. Popisy pro každou hodnotu budou poměrně dlouhé. Nechci, aby byla obrazovka zaplněna spoustou textu a několika hodnotami.

Potřebuji zkrátit popis na několik slov, ale je zřejmé, že uživatel může stisknutím popisu odhalit úplný popis.

Jak to mám udělat a jaké ovládací prvky mám použít?

2
Jules

Existuje několik možností. Podívejme se na následující:

alt text

  • Karát (">") vždy obsahuje více informací o položce
  • Použití Ellipsis je také jasným ukazatelem, že zobrazené informace jsou částečné
  • „Zobrazit více“ je standardní, ale obvykle znamená zobrazit více položek.
    Možná by bylo při přidání přípony „info“ zřejmé, že stisknutí show more more by ve skutečnosti rozbalilo každý řádek a zobrazilo více informací.

Samozřejmě můžete také vytvořit vlastní ovládací prvky, které by umožňovaly zobrazovat další informace na stejné obrazovce. Možná něco jako:

alt text

3
Dan Barak