it-swarm-eu.dev

kdy by měla být přidána akce init a kdy by měla být přidána do wp_head

Jak víte, kdy přidat akci init nebo wp_head. Zejména s ohledem na scénáře a styly, ale i na jakoukoli jinou akci.

4
Ashley G

Z Codexu Odkaz na akci :

init Běží po dokončení načítání WordPressu, ale před odesláním všech hlaviček. Užitečné pro zachycení spouštěčů $ _GET nebo $ _POST.

wp_head Běží, když šablona volá funkci wp_head. Tento háček je obvykle umístěn v horní části šablony stránky mezi <head> a </head>. Tento háček nemá žádné parametry.

V podstatě wp_head běží, když je stránka již načítána, zatímco init běží před tím.

Nezapomeňte také, že init požáry také na administračních stránkách a cokoliv z toho, co je s nimi spojené, musí být vyloučeno pomocí !is_admin() check.

5
Rarst