it-swarm-eu.dev

Vizualizace dat pro plánování

Jaká je nejlepší metoda pro definování vizualizace plánovače (a editoru)? V podstatě si myslím, že hledám něco podobného Ganttově diagramu (ne úplně stejné), kde mám datum zahájení a ukončení. Není to však tak jednoduché, protože mám pro systém 2 počáteční a koncová data (primární a sekundární, které budou vždy menší nebo rovno primárnímu rozsahu dat).

Je to skoro jako já hledám Ganttův diagram s rozsahovým posuvníkem mezi rozsahy primárních dat. Z pohledu uživatele by to fungovalo? (Tyto dvě položky spolu úzce souvisejí). Máte nějaké další návrhy na lepší způsoby, jak toho dosáhnout?

4
AshtonKJ

Zní to, jako byste měli určitý druh flexibilního času/základního času. Zkuste něco takového: enter image description here

4
James Crook