it-swarm-eu.dev

Jak zobrazit související údaje společně v jednom diagramu?

Budeme mít následující tři soubory informací

alt text


alt text


alt text


Nyní chci zkombinovat všechna tato data a ukázat je všechny dohromady. Vyprávět to jako příběh. Poskytování vzájemných vztahů. Zobrazují podobnosti v pojmech, pojmech atd. A získají následující (Všimněte si, že v níže uvedeném diagramu nemusí být barevné vztahy přesné, pouze indikují uzel informací)

alt text

Otázka: Existuje dobrý způsob, jak to udělat. Existuje také nástroj k tomu?

Doufám, že to objasní otázku mnohem jasněji. :)

Tuto otázku jsem původně zveřejnil na stackoverflow zde , abyste se mohli hlouběji podívat na mou otázku lépe.

6
OrangeRind

Možná to jedna

PŘIDANÉ:

a použijte je s kombinací Topic Map k nalezení asociace, výskyty (počet výskytů do velikosti "kruhu") mezi témata (entity).

3
igor

Pokud se snažíte "vizualizovat" vztahy mezi 1 nebo více věcmi, můžete najít nástroj jako toto velmi užitečný. Nejenže to umožňuje vizuálně vytvořit obrázek s jednoduchým textem, ale zpracovává také mnoho „lichých“ scénářů, které by jinak bylo obtížné označit.

alt text

2
scunliffe