it-swarm-eu.dev

info-visualisation

Xcode nemůže otevřít Info.plist - chyba říká "neexistuje žádný takový soubor"

Vystavení všudypřítomného kontejneru aplikace iCloud Drive v systému iOS 8

Změna vývojového jazyka v Xcode

Info.plist aplikace nemůže obsahovat hodnoty klíče UIRequiredDeviceCapabilities

K použití role rolleru musí být v Info.plistu přítomen klíč NSPhotoLibraryUsageDescription

Vyžadují vzdálené Push notifikace přidat UIBackgroundModes do Info.plist?

Jaký je rozdíl mezi požadavky a vyžaduje tranzitivní příkazy v jazyce Java 9?

Chybí hodnota Info.plist (CFBundleIconName) po aktualizaci Xamarin. Jak to mohu opravit?

Kde je info.plist pro React Native projects?

Nepodařilo se spustit plugin maven-compiler: 3.6.1: testCompile při použití Java 9

Nelze kompilovat jednoduchý projekt Java 10/Java 11 s Mavenem

Chyba Xcode 10: Vytvoří se více příkazů

Chyba Appstore connect: Chybějící účel řetězec v souboru Info.plist